Mahr
Mahr
Błyskawiczny pomiar małych elementów
PL

Wysoce precyzyjne pomiary najmniejszych elementów: MarShaft SCOPE 250 plus firmy Mahr

Wysoce precyzyjne pomiary małych elementów:
MarShaft SCOPE 250 plus firmy Mahr

 

MarShaft SCOPE 250 plus firmy Mahr służy do optycznej kontroli jakości małych elementów obrotowo-symetrycznych. W ciągu roku od wprowadzenia do oferty to stanowisko pomiarowe przyjęło się na całym świecie. Zaletą dla użytkownika jest wysoka dokładność pomiarów przy użyciu kamery matrycowej. Stanowisko pomiarowe przygotowane jest przy tym do użycia w fabryce Przemysłu 4.0: pomiar przebiega automatycznie, a elementy mierzone mogą być opcjonalnie identyfikowane przy użyciu czytnika kodów kreskowych.


Stanowisko do pomiaru optycznego wałów MarShaft SCOPE 250 plus doskonale nadaje się do zastosowania zarówno w dużych zakładach, jak i małych warsztatach. Stosowane jest do kontroli jakości wykonania małych elementów obrotowo-symetrycznych. System przeznaczony jest do pomiaru elementów o średnicy do 40 mm oraz maksymalnej długości 250 mm – na przykład korpusów dysz systemów wtryskowych, wkrętów kostnych i małych części toczonych. Wysoce precyzyjna kamera matrycowa o rozdzielczości czterech milionów pikseli pozwala osiągnąć znakomitą dokładność pomiaru: granica błędu w przypadku pomiarów długości wynosi poniżej 3 µm + L/100 (L w mm), a więc znacznie mniej niż dla systemów pomiarowych z kamerą liniową. Dzięki wysokiej dokładności można precyzyjnie zmierzyć drobne elementy konturu, takie jak promienie, załamania krawędzi i podcięcia. Zadany kontur elementu jest mierzony w ciągu kilku sekund w procesie skanowania. Prędkość pomiaru w osi Z wynosi do 200 mm/s. Kamera wykonuje przy tym od 120 do 140 zdjęć na sekundę. Zamiast skanowania można również wczytać plik 3D zadanego profilu (plik STEP) i użyć go jako bazy ustawień programu.

Pomiary wykonywane są automatycznie na linii produkcyjnej, bezpośrednio przy maszynach produkcyjnych. Ponieważ maszyna pomiarowa jest niezwykle kompaktowa, istnieje duża swoboda jej umieszczenia przy linii produkcyjnej.  Obsługa jest szybka, prosta i przyjazna dla użytkownika: użytkownik musi jedynie rozpakować, ustawić i podłączyć urządzenie, by móc rozpocząć pomiary elementów – do podłączenia jest tylko pojedynczy kabel zasilania. Maszynę można obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego lub myszy i klawiatury. Wszystkie te cechy znacząco przyspieszają proces kontroli jakości.

Maszyna pomiarowa przystosowana jest również do wymagań przyszłościowych fabryk Przemysłu 4.0: opcjonalny czytnik kodów kreskowych pozwala identyfikować elementy mierzone i automatycznie uruchamiać odpowiednie programy pomiarowe. Proces pomiarowy nie wymaga ingerencji operatora. Do profesjonalnej analizy danych pomiarowych dostępne jest sprawdzone oprogramowanie EasyShaft na bazie platformy programowej MarWin. Pozwala ono łatwo i szybko programować nowe procesy pomiarowe. Na życzenie stanowisko MarShaft SCOPE 250 plus dostarczane jest z wysoce precyzyjną osią C z pomiarem kształtu. Cechuje ją dokładność bicia poniżej 30 nm w kierunku osiowym i promieniowym.

Tutaj można pobrać obraz