Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Inżynieria medyczna
PL

Metrologia produkcyjna dla medycyny

Metrologia produkcyjna dla medycyny: Technika medyczna i technika pomiarowa to dwa pojęcia, które nieustannie nabierają na znaczeniu i mają istotny wkład w sukces powrotu do zdrowia i proces rekonwalescencji. W coraz większym stopniu dziedziny operacyjne stosują implanty alloplastyczne. Istotnym celem jest jak najszybsze pozbawienie pacjenta bólu i przywrócenie mu w miarę możliwości pełnej sprawności.