Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin Zastosowanie: Pomiar chropowatości i analiza za pomocą MarForm
PL
Pakiet rozszerzający – pomiar i analiza chropowatości

Jako lider na rynku techniki pomiaru kształtów firma Mahr oferuje najdokładniejsze maszyny pomiarowe, wyznaczając tym samym standardy w zakresie stykowego pomiaru kształtu. Jednocześnie w obszarze techniki pomiaru powierzchniowego  znaną na całym świecie metodę profilograficzną doprowadziliśmy w firmie Mahr do perfekcji.

Urządzenie MarForm umożliwia rejestrację i dokumentację parametrów chropowatości, takich jak Ra i Rz, podczas kontroli mierzonego elementu.

Mahr jako specjalista z dziedziny czujników indukcyjnych łączy zalety uniwersalnej, zmotoryzowanej głowicy do pomiaru kształtu T7W z precyzją głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350. Głowice do pomiaru kształtu i chropowatości tworzą teraz jedną całość. Urządzenie MarForm MMQ 200 lub MMQ 400 automatycznie ustawia głowicę niezbędną do danego zadania pomiarowego w odpowiedniej pozycji! Można przy tym wybrać swobodny pomiar z głowicą T7W lub pomiar ślizgaczowy z głowicą PHT.

Jest to możliwe dzięki połączeniu kontroli tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości. MarForm MMQ 200 lub MMQ 400 umożliwia dokumentację typowych parametrów chropowatości jak Ra czy Rz równocześnie z kontrolą kształtu mierzonych przedmiotów, bez konieczności mocowania tego przedmiotu na kolejnym stanowisku pomiarowym. Umożliwia to zmotoryzowane, sterowane programowo przełączanie między głowicą do pomiaru kształtu z kulką rubinową i głowicą do pomiaru chropowatości PHT 6-350 lub końcówką diamentową T7W. Ingerencja operatora nie jest potrzebna, a położenie danej głowicy jest automatycznie zmieniane z pionowego do poziome. Do tego wykorzystywana jest zmotoryzowana oś obrotowa formtestera T7W, pozycjonująca dany czujnik w krokach co 1°.


Możliwość zastosowania w połączeniu z MarForm MMQ 200, MMQ 400, głowicą pomiarową T7W i oprogramowaniem analitycznym Mahr MarWin, w którego skład wchodzą:
 • Pakiet oprogramowania do pomiaru i analizy chropowatości oparty na programie analizującym MarWin

Ramiona pomiarowe dla T7W, zoptymalizowane do pomiaru chropowatości, dostępne jako opcjonalny pakiet akcesoriów.

Urządzenie MarForm umożliwia rejestrację i dokumentację parametrów chropowatości, takich jak Raz i Rz, podczas kontroli mierzonego elementu. Jest to możliwe dzięki połączeniu kontroli tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości.

Dla użytkownika oznacza to:
Brak kompromisów w kwestii jakości, ponieważ: Optymalna dla danego zadania pomiarowego głowica pomiarowa zapewnia zawsze najwyższą dokładność.

Korzyści:

 • Oszczędność czasu i kosztów dzięki tylko jednemu mocowaniu i tylko jednej sekwencji pomiarowej
 • Prosta obsługa dzięki jednemu oprogramowaniu do pomiaru kształtu, położenia i chropowatości
 • Większa dokładność dzięki automatycznemu wyborowi głowicy do pomiaru chropowatości
 • Szczegółowe, przejrzyste protokoły
 • Sprawdzona technika pomiaru kształtów połączona ze sprawdzoną techniką pomiaru chropowatości

  Jako lider na rynku techniki pomiaru kształtów firma Mahr oferuje najdokładniejsze maszyny pomiarowe, wyznaczając tym samym standardy w zakresie stykowego pomiaru kształtu. Znaną obecnie na całym świecie metodę profilograficzną doprowadziliśmy w firmie Mahr do perfekcji.

  Mahr jako specjalista z dziedziny czujników indukcyjnych łączy zalety uniwersalnej, zmotoryzowanej głowicy do pomiaru kształtu T7W z precyzją głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350. Głowice do pomiaru kształtu i chropowatości tworzą teraz jedną całość. Urządzenie MarForm MMQ 200 lub MMQ 400 automatycznie ustawia głowicę niezbędną do danego zadania pomiarowego w odpowiedniej pozycji! Można przy tym wybrać pomiar ślizgaczowi lub bez ślizgacza.

  Umożliwia to połączenie kontroli tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości. MarForm MMQ 200 lub MMQ 400 pozwala na dokumentację typowych parametrów chropowatości jak Ra czy Rz równocześnie z kontrolą kształtu mierzonych przedmiotów, bez konieczności mocowania tego przedmiotu na kolejnym stanowisku pomiarowym. Umożliwia to zmotoryzowane, sterowane programowo przełączanie między głowicą do pomiaru kształtu z kulką rubinową i głowicą do pomiaru chropowatości PHT 6-350 lub końcówką diamentową T7W. Ingerencja operatora nie jest potrzebna, a położenie danej głowicy jest automatycznie zmieniane z pionowego do poziome. Do tego wykorzystywana jest zmotoryzowana oś obrotowa formtestera T7W, pozycjonująca dany czujnik w krokach co 1°.