Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm MMQ 400 Okrągłościomierz uniwersalny
PL
MarForm MMQ 400 do uniwersalnego zastosowania w celu kompleksowej oceny części wg DIN ISO 1101.
Bardzo dokładne osie pomiarowe Z i X umożliwiają pomiar dowolnego kształtu. Istnieją warianty MarForm MMQ 400 dla
 • Bardzo dokładnych części
 • Bardzo długich części
 • Dużych i ciężkich przedmiotów mierzonych
 • Zastosowanie w produkcji lub pomieszczeniu pomiarowym
Do wyboru dostępne są różne moduły, za pomocą których możliwe jest optymalne przygotowanie MarForm MMQ 400 do danych zadań:
 • Zmotoryzowany lub ręczny stół centrująco-wychylny
 • Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
 • Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i liniałami cyfrowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalnie odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
 • Głowica ręczna lub w pełni automatyczna z krótkim obwodem pomiarowym, wysoką liniowością, niewielkim naciskiem pomiarowym.
 • Sterowanie nadążne w celu szybkiego pomiaru konturu zadanego
 • do wyboru za pomocą zmotoryzowanego konika oporowego
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Opcje
 • Wersje

 
MMQ 400-2
Z= 900 mm X= 280 mm
5440781 - MMQ 400-2/280/500/CNC/Scale
5440780 - MMQ 400-2/180/350/CNC/Scale
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) *
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
0,01 + 0,00025
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) **
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
0,02 + 0,0005
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) *
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
0,02 + 0,0001
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) **
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
0,04 + 0,0002
Stół centrujący i uchylny
automatycznie
ręcznie/automatycznie
ręcznie/automatycznie
Średnica stołu (mm)
285
285
285
Obciążalność stołu, centrycznie (N)
400
600
600
Prędkość obrotowa (1/min) 50 Hz/60 Hz
0,2-15
0,2-15
0,2-15
Droga pomiarowa zmotoryzowana Z (mm)
900
500
350
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z
0,15
0,15
0,15
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś Z
0,9
0,4
0,3
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm)
2
0,8
0,5
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z
0,1-30
0,1-30
0,1-30
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z
0,5 -100
0,5 -100
0,5 -100
Droga pomiarowa zmotoryzowana X (mm)
280
280
180
Odchyłka prostoliniowości/ średn. droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś X
0,5
0,5
0,4
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś X
1,5
1,5
0,8
Prostokątność osi X/C, droga pomiarowa (µm)
2
2
1
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś X
0,5-30
0,5-30
0,5-30
Prędkość pomiaru (mm/s), oś X
0,5-10
0,5-10
0,5-10


Spezifische Messaufgaben
Form&Lage, Rauheit, Kontur, Welligkeit und Linienform in folgenden Industrien

Maschinenbau

 Lager, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Buchsen, Drehdurchführungen

Fertigungsnahes Messen
SPC- und End-of-Line Prüfung

Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Motor

Medizin
Hüft- und Knieendoprothesen,  medizinische Schrauben,  Zahnimplantate

 • Pomiar chropowatości
 • Wymienne stosowanie trzpienia do pomiaru kształtu z kulką rubinową i 
  końcówki głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350
 • Kontrola tłoków za pomocą programu analizującego MarWin
 • Analiza śladu resztkowego po toczeniu/szlifowaniu (Lead/Twist/Drall) za pomocą MarWin
 • Kontrola kształtu krzywki
 • Analiza szczelin między segmentami komutatorów
 • Pomiar i analiza konturu
 • Sterowanie nadążne (MCPC)
 • Analiza kształtu swobodnego
 • Analiza prędkości drgań
 • Dominująca falistość okrągłości (MBN 10455)

Urządzenie MarForm MMQ 400-2 dostępne jest w siedmiu wersjach, dzięki czemu jest doskonale przygotowane do każdego zadania:
 • ze zmotoryzowanym lub manualnym stołem centrująco-niwelacyjnym,
 • oś pionowa (Z) z 500 mm lub 900 mm i oś pozioma (X) z 280 mm długości pomiarowej lub
 • oś pionowa (Z) o długości pomiarowej 350 mm i oś pozioma (X) o długości pomiarowej 180 mm
 • z cyfrowymi systemami pomiaru położenia na osiach liniowych X oraz Z, zapewniającymi najlepszą powtarzalność pomiarów
 • opcjonalnie z mechanicznym łożyskiem oporowym

MarForm MMQ 400-2 jest dostępny jako półautomatyczne stanowisko pomiarowe z ręcznym stołem centrująco-wychylnym lub jako stanowisko pomiarowe w pełni zautomatyzowane ze zmotoryzowanym stołem centrująco-wychylnym i głowicą T7W – perfekcyjnie dostosowane do wykonywania bardzo dokładnej kontroli bez udziału operatora.

Głowica pomiarowa T7W wyposażona w zmotoryzowaną oś obrotową pozwala na stopniowe przesuwanie ramienia pomiarowego do żądanej pozycji pomiarowej. Dzięki temu możliwe są pomiary zarówno na powierzchniach walcowych, jak i powierzchniach czołowych. T7W jako głowica położenia zerowego może też bez ingerencji operatora przechodzić między pomiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi czy przechodzić automatycznie między pomiarami powierzchni czołowych u góry i u dołu. W pełni automatyczne pomiary przedmiotów mogą być wykonywane bez ingerencji operatora. Ramiona pomiarowe T7W są wymienne. Dzięki zmotoryzowanej osi obrotowej możliwa jest konstrukcja tzw. ramion gwiazdowych, tzn. ramion pomiarowych z różnymi trzpieniami stykowymi, tak by w ramach procesu pomiarowego możliwa była zmiana geometrii kulki stykowej.

Jest to możliwe dzięki połączeniu kontroli tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości. MarForm MMQ 400-2 umożliwia dokumentację typowych parametrów chropowatości, jak Ra czy Rz, równocześnie z kontrolą kształtu detalu, bez konieczności mocowania tego detalu na kolejnym stanowisku pomiarowym. Umożliwia to zmotoryzowana, sterowana programowo zamiana trzpienia z kulką rubinową i końcówki głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350. Ingerencja operatora nie jest potrzebna, a dana końcówka jest automatycznie obracana z położenia pomiaru pionowego do poziomego. Do tego wykorzystywana jest zmotoryzowana oś obrotowa formtestera T7W, pozycjonująca dany trzpień w krokach co 1°.

Technika pomiarowa
MarForm MMQ 400 Okrągłościomierz uniwersalny
PL
MarForm MMQ 400 do uniwersalnego zastosowania w celu kompleksowej oceny części wg DIN ISO 1101.
Bardzo dokładne osie pomiarowe Z i X umożliwiają każdy pomiar kształtu. Istnieją warianty MarForm MMQ 400 dla
 • Bardzo dokładnych części
 • Bardzo długich części
 • Dużych i ciężkich części
 • Zastosowania w warunkach produkcyjnych lub pomieszczeniu pomiarowym


  Do wyboru dostępne są różne moduły, za pomocą których możliwe jest optymalne przygotowanie MarForm MMQ 400 do odpowiednich zadań:

 • Zmotoryzowany lub ręczny stół centrująco-wychylny
 • Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
 • Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i podziałkami cyfrowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalne odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
 • Głowica ręczna lub w pełni automatyczna z krótkim obwodem pomiarowym, wysoką liniowością, niewielkim naciskiem pomiarowym.
 • Sterowanie nadążne w celu szybkiego pomiaru konturu zadanego
 • opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym
 • Dane techniczne
 • Opcje
 • Wersje

Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) *
0,01 + 0,00025
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) **
0,02 + 0,0005
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) *
0,02 + 0,0001
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) **
0,04 + 0,0002
Stół centrujący i uchylny
ręcznie/automatycznie
Średnica stołu (mm)
285
Obciążalność stołu, centrycznie (N)
600
Prędkość obrotowa (1/min) 50 Hz/60 Hz
0,2-15
Droga pomiarowa motoryczna (mm), oś Z
350
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z
0,15
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś Z
0,3
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm)
0,5
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z
0,1-30
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z
0,5 -100
Droga pomiarowa mechaniczna (mm), oś X
180
Odchyłka prostoliniowości/ średn. droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś X
0,4
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś X
0,8
Prostokątność osi X/C, droga pomiarowa (µm)
1
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś X
0,5-30
Prędkość pomiaru (mm/s), oś X
0,5-10

 • Pomiar chropowatości
 • Wymienne stosowanie trzpienia do pomiaru kształtu z kulką rubinową i 
  końcówki głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350
 • Kontrola tłoków za pomocą programu analizującego MarWin
 • Analiza śladu resztkowego po toczeniu/szlifowaniu (Lead/Twist/Drall) za pomocą MarWin
 • Kontrola kształtu krzywki
 • Analiza szczelin między segmentami komutatorów
 • Pomiar i analiza konturu
 • Sterowanie nadążne (MCPC)
 • Analiza kształtu swobodnego
 • Analiza prędkości drgań
 • Dominująca falistość okrągłości (MBN 10455)

Urządzenie MarForm MMQ 400-2 dostępne jest w siedmiu wersjach, dzięki czemu jest doskonale przygotowane do każdego zadania:
 • ze zmotoryzowanym lub manualnym stołem centrująco-niwelacyjnym,
 • oś pionowa (Z) z 500 mm lub 900 mm i oś pozioma (X) z 280 mm długości pomiarowej lub
 • oś pionowa (Z) o długości pomiarowej 350 mm i oś pozioma (X) o długości pomiarowej 180 mm
 • z cyfrowymi systemami pomiaru położenia na osiach liniowych X oraz Z, zapewniającymi najlepszą powtarzalność pomiarów
 • opcjonalnie z mechanicznym łożyskiem oporowym

Urządzenie MarForm MMQ 400-2 jest dostępne jako półautomatyczne stanowisko pomiarowe z ręcznym stołem centrująco-wychylnym lub jako stanowisko pomiarowe w pełni zautomatyzowane ze zmotoryzowanym stołem centrująco-wychylnym i głowicą T7W – perfekcyjnie dostosowane do wykonywania bardzo dokładnej kontroli bez udziału operatora.

Głowica pomiarowa T7W jest wyposażona w mechaniczną oś obrotową pozwalającą na stopniowe przesuwanie ramiona pomiarowego do żądanej pozycji pomiarowej. Dzięki temu możliwe są pomiary zarówno na powierzchniach walcowych, jak i powierzchniach czołowych. T7W jako głowica położenia zerowego może też bez ingerencji operatora przechodzić między pomiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi czy przechodzić automatycznie między pomiarami powierzchni czołowych u góry i u dołu. W pełni automatyczne pomiary przedmiotów mogą być wykonywane bez ingerencji operatora. Ramiona pomiarowe T7W są wymienne. Dzięki mechanicznej osi obrotowej możliwa jest konstrukcja tzw. ramion gwiazdowych, tzn. ramion pomiarowych z różnymi elementami stykowymi, tak by w ramach procesu pomiarowego możliwa była zmiana geometrii kulki pomiarowej.

Jest to możliwe dzięki połączeniu kontroli tolerancji kształtu i położenia z kontrolą parametrów chropowatości. MarForm MMQ 400-2, umożliwia dokumentację typowych parametrów chropowatości, jak Ra czy Rz równocześnie z kontrolą kształtu mierzonych przedmiotów, bez konieczności mocowania tego przedmiotu na kolejnym stanowisku pomiarowym. Umożliwia to zmotoryzowana, sterowana programowo zamiana trzpienia z kulką rubinową i końcówki głowicy do pomiaru chropowatości PHT 6-350. Ingerencja operatora nie jest potrzebna, a dana końcówka jest mechanicznie przesuwany z położenia pomiaru pionowego do poziomego. Do tego wykorzystywana jest zmotoryzowana oś obrotowa formtestera T7W, pozycjonująca daną końcówkę w krokach co 1°.