Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm MFK 500 Okrągłościomierz referencyjny
PL
Referencyjne centrum pomiaru kształtu do laboratorium i pomieszczenia pomiarowego z dużą objętością pomiarową do ciężkich przedmiotów.
Okrągłościomierz referencyjny MFK do obszernej oceny mierzonej części Formtester MFK – idealny do kontroli bloków cylindrów, głowic cylindrowych, obudów przekładni, elementów układu hydraulicznego, wałów korbowych i rozrządu. Duża, zoptymalizowana konstrukcja gwarantuje wysoką dokładność w całej przestrzeni pomiarowej. Długie odcinki pomiarowe i przejazdu pozwalają na łatwą i bezpieczną wymianę badanego przedmiotu. Urządzenia

MarForm MFK 600 lub MFK 500, skonstruowane z dopasowanych do siebie pojedynczych komponentów, oferują elastyczność i możliwość adaptacji do najróżniejszych zagadnień związanych z zadaniami pomiarowymi.

Bazą urządzenia Formtester jest płyta granitowa, niewypaczająca się i ustawiona w sposób zapewniający izolację drgań. Bardzo precyzyjna powierzchnia pozioma tworzy płaszczyznę odniesienia dla układu pomiarowego. Ciężkie elementy są przemieszczane na stole pomiarowym za pomocą łożysk powietrznych na płycie granitowej
 • Uniwersalne stanowisko do pomiaru kształtu z dużą objętością pomiarową do ciężkich przedmiotów
 • MFK 600 z 5 osiami pomiarowymi i pozycjonującymi do pomiaru kształtu elementów i określania pozycji
 • MFK 500 z 3 osiami pomiarowymi i 4 osiami pozycjonującymi do pomiaru kształtu elementów
 • Obrotowa głowica pomiarowa i automatyczne pozycjonowanie mierzonej części sprawiają, że obsługa jest prosta, a ustawianie szybkie
 • Łożyskowanie pneumatyczne nie wymaga konserwacji i pozwala na długotrwałe obciążenie
 • Systemy pomiarowe do różnych zadań pomiarowych, z ochroną przed kolizją
 • Duża powierzchnia mocowania przedmiotu mierzonego do pojedynczych, dużych elementów lub palet z częściami
 • Okrągłościomierz z automatycznym dopasowaniem do średnicy mierzonego elementu, również przy położeniu mimośrodowym
 • Pomiary prostoliniowości w 3 kierunkach głównych współrzędnych
 • Ocena mierzonego elementu wg ISO 1101
 • Kontrola w układzie współrzędnych maszyny lub mierzonego elementu w zależności od wymagań produkcji
 • Pełna analiza cech kształtu i położenia oraz wartości średnicy i położenia
 • Szeroka gama akcesoriów i głowic pomiarowych do optymalnego rozwiązywania wszystkich zadań pomiarowych
 • Przygotowany i łatwy do rozbudowania za pomocą ruchomych osi do obracania przedmiotów mierzonych w trakcie trwania programu. Dzięki temu najbardziej złożone pomiary, np. bloków silników o układzie V są możliwe do przeprowadzenia bez udziału operatora

Przyrząd do pomiaru okrągłości
Przyrząd do pomiaru okrągłości zawiera poza wrzecionem pomiarowym (oś C) oś do automatycznego ustawiania czujnika pomiarowego na średnicę mierzonego przedmiotu (oś X). Podczas pomiaru okrągłości oś X prowadzi czujnik pomiarowy zgodnie z kształtem mierzonego przedmiotu, również jeśli mimośrodowość jest większa niż zakres pomiarowy czujnika.

Urządzenie do pomiaru prostoliniowości
Urządzenie do pomiaru prostoliniowości pionowej (oś Z) prowadzi przyrząd do pomiaru okrągłości również po powierzchni z granitu. W MFK 600 dokładność poziomego przyrządu do pomiaru prostoliniowości (oś Tx i Ty) jest niezależna od wielkości, kształtu i masy przedmiotu mierzonego dzięki oddzieleniu prowadnic od nośnych łożysk powietrznych. Osie Tx/Ty mechanicznego stołu centrująco-wychylnego w MFK 500 są zmotoryzowanymi osiami pozycjonującymi. Osie pozycjonujące (Ta i Tb) są zintegrowane w stole pomiarowym i mogą w sposób automatyczny mechanicznie ustawiać mierzone obiekty w przestrzeni pomiarowej.

Wydajność pomiaru
Funkcje automatycznego ustawiania zintegrowane z procesami pomiarowymi umożliwiają ciągłą pracę. Przetwarzanie wartości pomiarowych równolegle z ich rejestracją skraca czas pomiaru. Kompleksowa oferta oprogramowania stanowi uzupełnienie dla stanowiska pomiaru kształtu i rozszerza zakres aplikacji.
 • Zastosowania
 • Opcje
 • Wersje

Pomiary odchyłek kształtu i położenia oraz średnicy:

 • Bloki silnika
 • Głowice silnika
 • Obudowy przekładni
 • Elementy hydrauliczne
 • Wały korbowe i krzywkowe

 • dodatkowe ruchome osie do obracania przedmiotów obrabianych podczas trwania programu

 • MFK 600 z 5 osiami pomiarowymi i pozycjonującymi do pomiaru kształtu elementów i określania pozycji
 • MFK 500 z 3 osiami pomiarowymi i 4 osiami pozycjonującymi do pomiaru kształtu elementów