Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGear GMX 275 W Uniwersalne centrum pomiarowe do kół zębatych
PL
Wysoce precyzyjna i w pełni automatyczna kontrola uzębienia i narzędzi do kół zębatych o średnicy zewnętrznej do 275 mm.

Pomiary kół zębatych oraz różnych cech kształtu i położenia jeszcze nigdy nie były tak proste!

Sprzedany w ponad 6000 egzemplarzy zestaw MarWin dzięki opcji uczenia umożliwia łatwe programowanie oraz przejrzystą prezentację kompletnych programów.
Zwiększa to efektywność programowania i zmniejsza ryzyko niewłaściwej obsługi.

Sprawdzony system korekcji błędów maszyny w czasie rzeczywistym jest wykorzystywany w nowym układzie sterowania MarEcon również do pozycjonowania, dzięki czemu cała sekwencja pomiaru i przesuwu przebiega niezwykle szybko i precyzyjnie!

Pomiary uzębienia i kształtu wykonywane są na jednym przyrządzie pomiarowym.

Bardzo dokładny czujnik skanowania 3D w połączeniu z osią C o bezpośrednim napędzie gwarantują precyzję i efektywność

Sterowanie
Sterowanie 5-osiowe

Opcjonalne długi konik oporowy
umożliwia mocowanie wałów skrzyń biegów do 700 mm.

Parametry kontroli
 • Koła walcowe o zębach prostych i skośnych
 • Złącza GDE do uzębień wewnętrznych i zewnętrznych
 • Eksportowanie danych do QS-STAT
 • Pomiar kształtu i położenia
 • Geometrie 3D, np. odległości, kąty stożka…

Dokładność
MarGear GMX 275 W
Przyrząd o klasie dokładności 1 do pomiarów kół zębatych wg
VDI/VDE 2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2 K
(oś obrotu w dokładności formtestera)
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria
 • Opcje

 
5442003 - GMX 275 W WL 700 MarWin
5442001 - GMX 275 W MarWin
Maks. ciężar badanego elementu [kg]
60 (80 na zamówienie)
60 (80 na zamówienie)
Masa [kg]
700
700
Dokładność
Klasa dokładności I do pomiarów kół zębatych wg VDI/VDE 2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2°C
Klasa dokładności I do pomiarów kół zębatych wg VDI/VDE 2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2°C
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego)
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
Tekst przypisu
* maks. średnica kół walcowych
* maks. średnica kół walcowych
Bicie promieniowe (µm w wysokości stołu)
≤ 0,11 µm
≤ 0,11 µm
Wysokość (mm)
1 920 mm
1 920 mm
Szerokość (mm)
621 mm
621 mm
Droga pomiarowa (mm), oś Z
320
320
Zakres pomiarowy (mm), oś Y
150
150
Średnica maks.* [mm]
275
275
Odległość między kłami [mm]
2 ... 700
1 520 mm
Długość (mm)
1 520 mm
180
Zakres pomiarowy (mm), oś X
180

 • Podstawowe stanowisko pomiarowe z modułem oprogramowania Advanced Form
 • Jako stanowisko do pomiaru kół zębatych z QE Cylindrical Gear

 • Aktywny system amortyzacji drgań
 • Współbieżny kieł przeciwny
 • Data Matrix Scanner
 • Uchwyt zaciskowy 70 mm
 • Uchwyt zaciskowy 200 mm
 • Zestaw zabieraków
 • Konik oporowy 450 mm lub 700 mm

 • Active damping System
 • Data Matrix Scanner

Technika pomiarowa
MarGear GMX 275 W Uniwersalne centrum pomiarowe do kół zębatych
PL
Wysoce precyzyjna i w pełni automatyczna kontrola uzębienia i narzędzi do kół zębatych o średnicy zewnętrznej do 275 mm.

Łatwiej niż kiedykolwiek można łączyć pomiary uzębienia z pomiarami różnych cech dot. kształtu i położenia.

Sprzedany w ponad 6000 egzemplarzy zestaw MarWin umożliwia dzięki opcji uczenia łatwe programowanie oraz przejrzystą prezentację kompletnych programów.
Zwiększa to efektywność programowania i zmniejsza ryzyko niewłaściwej obsługi.

Sprawdzony system korekcji błędów maszyny w czasie rzeczywistym jest wykorzystywany w nowym układzie sterowania MarEcon również do pozycjonowania, dzięki czemu cała sekwencja pomiaru i przesuwu przebiega niezwykle szybko i precyzyjnie!

Pomiary uzębienia, kształtu i pomiary 3D wykonywane są na jednym przyrządzie pomiarowym.

Bardzo dokładny czujnik skanowania 3D w połączeniu z osią C o bezpośrednim napędzie gwarantują precyzję i efektywność.

Złącze GDE: „Closed Loop” dla kół walcowych

Opcjonalny konik oporowy

Przyrząd o klasie dokładności 1 do pomiarów uzębienia wg
VDI/VDE 2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2 K
(Oś obrotu o dokładności urządzenia Formtester)

 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria
 • Opcje

Maks. ciężar badanego elementu [kg]
60 (80 na zamówienie)
Masa [kg]
760
Dokładność
Klasa dokładności I do pomiarów kół zębatych wg VDI/VDE 2612/2613 grupa 1 przy 20°C ± 2°C
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego)
0,11 µm + 0,0008 µm/mm
Tekst przypisu
* maks. średnica kół walcowych
Bicie promieniowe (µm w wysokości stołu)
≤ 0,11 µm
Wysokość (mm)
1920 mm
Szerokość (mm)
621 mm
Droga pomiarowa Z (mm)
320
Droga pomiarowa Y (mm)
150
Średnica maks.* [mm]
275
Długość (mm)
1520 mm
Droga pomiarowa X (mm)
180

 • Koła walcowe o zębach prostych i skośnych 
 • Uzębienie synchroniczne
 • Pomiar kształtu i położenia
 • Pomiar krzywkowego wałka rozrządu
 • Geometrie 3D, takie jak np. odległości, średnica, kąt stożka, pozycja …

 • Data Matrix Scanner
 • Różnorodne uchwyty zaciskowe do „dynamicznego mocowania” i pomiarów na „wirtualnie” ustawionym detalu (pływający układ współrzędnych)
 • Opcjonalna głowica do pomiaru chropowatości
 • Aktywny system tłumienia drgań

 • Aktywny system amortyzacji
 • Data Matrix Scanner