Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGear GRP1 System pomiaru chropowatości
PL

Pakiet rozszerzający – pomiar i analiza chropowatości uzębienia

W obszarze techniki pomiaru kół zębatych Mahr oferuje wysoce precyzyjne systemy referencyjne, które pozwalają łączyć pomiar uzębienia z pomiarem średnicy lub kształtu. W obszarze techniki pomiaru powierzchniowego znaną na całym świecie metodę profilograficzną doprowadziliśmy w firmie Mahr do perfekcji.

Przyrząd do pomiaru uzębienia umożliwia rejestrację i dokumentację parametrów chropowatości, takich jak Ra i Rz, podczas kontroli mierzonego elementu.

Mahr jako specjalista z dziedziny czujników indukcyjnych łączy zalety samodzielnie opracowanej, uniwersalnej głowicy 3D z precyzją cenionej głowicy do pomiaru chropowatości PHT. Pomiary uzębienia i chropowatości w jednym.
Połącz analityczne pomiary uzębienia z monitorowaniem parametrów chropowatości dzięki centrom do pomiarów uzębienia serii MarGear GMX. Dokumentuj typowe parametry chropowatości, jak Ra czy Rz, równocześnie z kontrolą uzębienia, bez konieczności mocowania tego przedmiotu na kolejnym stanowisku pomiarowym. Znakomita dokładność pozycjonowania MarGear GMX połączona z nową zmotoryzowaną osią wychylną głowicy do pomiaru chropowatości MarGear umożliwia najwyższą powtarzalność.

Zalety:

  • Zminiaturyzowana głowica do pomiaru chropowatości dla uzębień od modułu 0,8
  • Automatyczna oś wychylna głowicy do pomiaru chropowatości umożliwia zgodne z normami pomiary również na uzębieniach skośnych
  • Koncepcja platformy MarWin umożliwia korzystanie w centrum pomiaru uzębienia ze znanego na całym świecie oprogramowania do pomiaru chropowatości z oferty techniki pomiaru powierzchniowego Mahr
  • Możliwe do analizowania parametry, np. wg ISO 4287 lub ISO 13565-2
  • Zastosowania

  • Chropowatość na bokach zębów
  • Chropowatość na łożyskach