Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarOpto TWI 60 Interferometr Tilted-Wave
PL
Interferometr Tilted Wave do szybkiego i elastycznego mierzenia i analizowania soczewek asferycznych
Interferometr Tilted Wave (MarOpto TWI 60) to unikalny i niezwykle elastyczny w użyciu przyrząd do przeprowadzania szybkich i precyzyjnych pomiarów powierzchni asferycznych.
Druga ilustracja przedstawia zmierzone odchyłki powierzchni demonstracyjnej asfery A5 (swobodna apertura 50 mm, promień Best-Fit 40,8 mm, odchyłka w stosunku do sfery Best-Fit 600 µm, odchyłka gradientowa 8°).
Rozdzielczość poprzeczna wynosi ok. 30 μm. W trakcie procesu mocowania, trwającego ok. 30 sekund mierzona jest cała powierzchnia asferyczna. Pomiar ma wysoką rozdzielczość boczną i charakteryzuje się niewielkim marginesem niepewności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że niepotrzebne są ani CGH (Computer Generated Hologram), ani stitching.
  • Elastyczne interferometryczne pomiary asferycznych soczewek bez CGH
  • Pomiary bez konieczności „stitchingu”
  • Krótki czas mocowania, wynoszący ok. 30 s
  • Średnica promienia 100 mm
  • Dopuszczalna odchyłka asferyczna w stosunku do optymalnej sfery wynosi ok. 1,5 mm