Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarOpto IntelliWave Oprogramowanie
PL
Oprogramowanie analizujące dla interferometru IntelliWave
Wydajne oprogramowanie dla interferometru Fizeau.
IntelliWave pozwala na uzyskiwanie charakterystyk optyk sferycznych i asferycznych, mierzonych komponentów, elementów ceramicznych i płytek półprzewodnikowych, a także na analizę optycznych czół fali. Zastosowania wykluczają pomiar płaskości, nieregularności, chropowatości, równoległości, pochylenia, naprężenia i deformacji.
Dokładny opis funkcji i przykłady zastosowań znajdują się w dziale Do pobrania po prawej stronie.