Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL

Pakiet oprogramowania MarWin Aspheric 3D

Pakiet w połączeniu z MarForm MFU 200 umożliwia pomiary topografii komponentów optycznych, np. asferycznych.

Zasada pomiaru

Do pomiaru 3D należy najpierw zmierzyć oddzielnie dwa profile liniowe przechodzące przez zenit soczewki i przesunięte względem siebie o 90°. Następnie rejestrowanych jest kilka współśrodkowych profili biegunowych przez obrót osi C. Te punkty pomiarowe wykorzystywane są do tworzenia topografii. Swobodne pozycjonowanie ramienia pomiarowego umożliwia pomiar powierzchni nieciągłych.
Możliwy jest również szybki pomiar 2D wykonywany za pomocą przejścia ostrza pomiarowego przez zenit soczewki.
Kabina pomiarowa z amortyzacją drgań chroni mierzone elementy przed wibracjami i zanieczyszczeniami.

Przebieg pomiaru
Przed pomiarem należy wybrać typ kształtu nominalnego i ustawić parametry oczekiwanej soczewki referencyjnej. Następny krok to zapisywanie danych pomiarowych i ich porównywanie z danymi nominalnymi soczewki.
Jako parametry przedstawiane są: wartość RMS, wartość PV i błąd nachylenia (Slope Error).
Oprogramowanie umożliwia dopasowanie do asfery poszczególnych parametrów, takich jak promień krzywizny R0, stała stożkowa k i asferyczne współczynniki Ai do wyników pomiarowych podczas dopasowywania asfery nominalnej do asfery otrzymanej z pomiarów.
Różnica topografii między obliczonymi wartościami pomiarowymi a soczewką zadaną prezentowana jest w formie wykresu z kodowaniem barwnym. Odcinki 2D i różnica topografii mogą być eksportowane w znanych formatach do korekcji w obrabiarce.
Oprócz pomiaru sfer i asfer zgodnie z powyższym opisem możliwy jest pomiar i analiza także innych obiektów obrotowo-symetrycznych za pomocą kształtu nominalnego przestawionego jako opis wycinka stożka lub wysokości strzałek lub też chmury punktów 3D.

Pomiar połączony optyczno-stykowy
W celu dokładnego sprawdzenia soczewki i zapewnienia jej optycznej funkcjonalności, poza geometrią powierzchni często trzeba również zmierzyć relacje między powierzchnią przednią, tylną i krawędzią.
Sposób określenia tych parametrów polega na tym, aby do osi optycznej np. powierzchni asferycznej uchwycić także położenie mechanicznej osi krawędzi soczewki i przechylić na nią tylną stronę soczewki. Cały przebieg procesu odbywa się w jednym mocowaniu i dzięki zastosowaniu różnych systemów czujników jest całkowicie automatyczny.
W strefie pobierania po prawej stronie znajduje się opis, który przedstawia rozwiązanie szybkiego i rozległego pomiaru skomplikowanych zadań pomiarowych związanych z formą i położeniem powierzchni optycznych.