Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarSurf LD Aspheric Stitching
PL
Program z opcją stitchingu dla MarWin Aspheric

Wraz z programem MarWin Aspheric opcja ta umożliwia rozszerzenie zakresu pomiarowego w kierunku bocznym i osiowym.
Powierzchnia asferyczna zostaje w dwóch lub trzech etapach zarejestrowana jako profil liniowy.
Przed drugim nagraniem następuje ręczne przechylenie asfery, przy czym dostępny stół wychylny pozwala na przechylenie w zakresie +/- 30°.
Profile są automatycznie łączone przez program, dokonujący także dokładnego wyrównania narożników i przesunięcia w kierunku pomiaru.
Poza powierzchniami wypukłymi mierzyć można także powierzchnie wklęsłe o asferycznym kształcie, m.in. Gullwings.