Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarShaft SCOPE 600 plus 3D Optyczny system pomiaru wałków MarShaft 600 plus 3D 
PL
Firma Mahr, specjalista w dziedzinie praktycznych zastosowań, oferuje stanowisko do pomiaru wałków rozrządu oraz, jako nowość (opcjonalnie), kół walcowych o zębach prostych i skośnych – MarShaft SCOPE 600 plus 3D – zupełnie nowa metoda pomiaru: Połączenie czujników optycznych i stykowych po raz pierwszy umożliwia pełną funkcjonalność 3D, a dzięki temu kompletną kontrolę elementu mierzonego w jednym zamocowaniu. Mahr rozwija również cieszące się uznaniem naszych klientów stanowisko pomiarowe MahrShaft SCOPE 750 plus . Od teraz wyposażone jest ono w nowy system pomiarowy 2D, zmotoryzowane koniki oporowe oraz kalibrację osi liniowych. Kamera matrycowa w ciągu kilku sekund dokonuje optycznego pomiaru cech, takich jak np. średnica, długość, promień, kształt, cechy położenia, kąt krzywki oraz skok krzywki. Dodatkowy czujnik 2D mierzy cechy niemożliwe do zarejestrowania optycznie: kształt wklęsły krzywki, wszystkie parametry uzębienia dla kół walcowych, bicie osiowe oraz elementy odniesienia w kierunku osiowym, np. rowki osiowe. Systemy stykowy oraz optyczny są przy tym skalibrowane w jednym układzie współrzędnych. Stanowisko pomiarowe współpracuje z platformą programową MarWin; połączenie to zapewnia pełną funkcjonalność 3D.
Najważniejsze cechy przyrządu:
 • Kompletne pomiary wałów krzywkowych, wraz z kątem krzywki i wszystkimi dostępnymi kształtami krzywek
 • Pomiar uzębienia kół walcowych
 • Pomiar elementów konturu
 • Bez użycia zabieraków
 • Bezpośredni pomiar odniesienia (np. 2. płaszczyzny lub wpustu pasowanego)
 • Pomiar wpustów pasowanych
 • Pomiary otworów nieprzelotowych
 • 100% funkcjonalności 3D dzięki nowej głowicy 2D
 • Dodatkowa oś pomiarowa Y
 • Kalibracja specjalna osi liniowych (Z-X-Y)
 • MarShaft Professional
 • Ręczny panel sterowania
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Opcje

Błąd graniczny średnicy (X) (µm)
(1,0 + L/125) L w mm (dla 20°C ± 1°C na wzorcu odniesienia)
Napędy
Serwomotory
Optyka
Precyzyjny obiektyw telecentryczny, matryca CCD o dużej rozdzielczości
Błąd graniczny pomiaru długości (Z) (µm)
(2 + L/125) L w mm (dla 20°C ± 1°C na wzorcu odniesienia)
Rozdzielczość kąta (°)
0,01 do 0,0001
Zakres pomiarowy – średnica (X) (mm)
120
Masa mierzonego elementu (maks.) w kg (tekst)
15
Rozdzielczość – długość/średnica (mm)
0,01 do 0,0001
Zakres pomiarowy – długość (Z) (mm)
600

 • Kompletne pomiary wałków rozrządu
 • Kompletne pomiary wałów przekładniowych
Typowe mierzone elementy
 • Wałki rozrządu
 • Wały przekładniowe z uzębieniem
 • Wały mimośrodowe
 • Wały z wpustami pasowanymi lub otworami nieprzelotowymi

 • Skaner kodów kreskowych
 • Kontrolka
 • Powlekana końcówki (nie jest konieczny zabierak)
 • System izolacji drgań
 • Kompensacja temperatury
 • Pomiar gwintów
 • Pomiar wałka turbosprężarki