Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarSurf CWM 100 3D Surface Measurement
PL
Wszechstronne rozwiązanie pomiarowe
Wysoce precyzyjne optyczne urządzenie pomiarowe MarSurf CWM 100 oferuje rozdzielczość subnanometryczną w ramach wielofunkcyjnego systemu pomiarowego 3D, składającego się z mikroskopu konfokalnego i interferometru światła białego.

Najważniejsze zalety:
 • Najwyższa precyzja z rozdzielczością subnanometryczną
 • Uniwersalne zastosowanie do powierzchni technicznych, optycznych i lustrzanych oraz powierzchni płytek drukowanych i produktów półprzewodnikowych, a także tkanek biologicznych
 • Ocena powierzchni 2D i analiza pomiarów
 • Topograficzna analiza powierzchni 3D i ocena wartości pomiarowych
 • Szybkie pomiary – krótkie cykle pomiarowe
 • Łatwe do rozszerzenia pole widzenia mikroskopu dzięki w pełni automatycznemu procesowi stitchingu
 • Automatyczne pozycjonowanie stołu i badanego przedmiotu: 100 mm x 100 mm
 • Duży wybór obiektywów umożliwia idealne dopasowanie do mierzonego elementu
 • Masywna konstrukcja z płytą granitową oraz kolumną dla jak najlepszej amortyzacji drgań
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria
 • Dostawa

Zasada pomiaru
Interferometryczna, interferometryczna światła białego, konfokalna
Źródło światła (CM i WLI): Wysokowydajna dioda LED 505 nm
Zakres pomiarowy mm
Jednostka czujnika 100 mm przesuwna w Z, ze sterowaniem CNC
Stół pomiarowy 100 mm przesuwny na X i Y, ze sterowaniem CNC

Interferometr, interferometr światła białego:
Zakres pomiarowy (WLI): ponad 4 mm (tryb standardowy), ponad 20 mm w trybie rozszerzonym

Mikroskop konfokalny:
Zakres pomiarowy (CM): do 10 mm (zależnie od rozdzielczości w osi Z i obiektywu)
Przyłącza
230 V, 50 Hz

Budowa maszyn
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia

Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów

Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach

Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów

Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra

Dwuosiowy stół uchylny CT 120

Kątowy stół nastawny +/- 30°

Zestaw wzorców

Mikroskop konfokalny:

obiektywy KFM 10x0,5;  20x0,75;  50x0,8;  100x0,9;  Pozostałe obiektywy KFM dostępne także z bardzo dużą odległością roboczą, na życzenie

Interferometr światła białego:

obiektywy WLI 2,5x0,075;  5x0,13;  10x0,3;  20x0,4;  50x0,55;  100x0,7

Moduł głowicy składający się z:
 • Mikroskopu konfokalnego WLI z 6-krotnym obiektywem rewolwerowym
 • Kamery 780 pikseli x 580 pikseli, do 48 klatek/s (wersja standardowa)
 • Osi Z 100 mm sterowana CNC ze zintegrowanym szklanym liniałem Heidenhain
 • Modułu oprogramowania, oprogramowania „Inspector”
 • Płyta granitowa i kolumna z układem czujników i stolikiem pomiarowym sterowanym CNC
 •  Sterowanie wieloosiowe osi Z i stołu XY do pozycjonowania próbek i łączenia pól widzenia („stitching”)
 • Obiektywy (opcjonalne):
  -
  4x do 150x (mikroskop konfokalny)
  -
  2,5x do 100x (interferometr światła białego)