Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarSurf WM 100 3D Surface Measurement
PL
Wysoce precyzyjny interferometr światła białego
MarSurf WM 100 z nową kamerą i rozszerzoną funkcjonalnością oprogramowania do interferometrii oferuje najwyższą precyzję i rozdzielczość subnanometryczną.

Najważniejsze zalety:

 • Najwyższa precyzja z rozdzielczością subnanometryczną i dokładność pomiaru
 • Szybkie pomiary – krótkie cykle pomiarowe
 • Uniwersalne zastosowanie do powierzchni optycznych i lustrzanych, precyzyjnych powierzchni technicznych oraz powierzchni płytek drukowanych i produktów półprzewodnikowych, a także tkanek biologicznych
 • Trzy tryby pomiaru: VSI, EPSI i PSI
 • Specjalna procedura analizy dla stopni Lambda/2
 • Ocena powierzchni 2D i analiza pomiarów
 • Topograficzna analiza powierzchni 3D i ocena wartości pomiarowych
 • Ręczne pozycjonowanie stołu lub obiektu w maks. 4 osiach
 • Duży wybór obiektywów umożliwia idealne dopasowanie do mierzonego elementu
 • Stabilna konstrukcja z podstawą granitową
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria
 • Dostawa

Zasada pomiaru
Interferometryczna, interferometr światła białego
Źródło światła (WLI): Wysokowydajna dioda LED 505 nm
Zakres pomiarowy mm
Moduł głowicy przestawiany ręcznie o 200 mm w osi Z
Stół pomiarowy przestawiany ręcznie w osi X i Y

Interferometr, interferometr światła białego:
Zakres pomiarowy (WLI): do 100 µm (pionowo)
Przyłącza
230 V, 50 Hz

Budowa maszyn
Chropowatość precyzyjnych powierzchni metalicznych wszelkiego rodzaju (szlifowane, walcowane itd.), również powierzchni kształtowanych laserowo i precyzyjnych powierzchni ceramicznych oraz z tworzyw sztucznych

Elektronika i półprzewodniki
Analiza powierzchni powłok, pomiar i analiza komponentów elektronicznych i półprzewodników

Inżynieria medyczna
Powierzchnie metaliczne, ceramiczne i z tworzyw sztucznych na implantach, protezach i instrumentach

Optyka
Analiza chropowatości elementów optycznych (wszystkie rodzaje, wszystkie materiały)

Dwuosiowy stół uchylny CT 120
Kątowy stół nastawny +/- 30°

Zestaw wzorców


Interferometr światła białego:

Obiektywy WLI 2,5x0,075;  5x0,13;  10x0,3;  20x0,4;  50x0,55;  100x0,7

Opcjonalnie:
 • Aktywna amortyzacja drgań zapewnia najlepszą izolację wibracji przy pomiarze w zakresie nanometrycznym i subnanometrycznym

Moduł głowicy składający się z:
 • Głowicy z czujnikiem WLI
  - kamera 1280x1024 pikseli, do 169 ujęć/s
  - oś Z 100 µm z napędem piezoelektrycznym
 • Modułu oprogramowania WLI, oprogramowania „Inspector”
 • PC z systemem Windows 10 i monitorem 24”
 • Podstawa granitowa i kolumna z ręcznym pozycjonowaniem Z systemu czujników
 • Ręczny stół pomiarowy XY do pozycjonowania próbek
 • Obiektyw 20x0,4 DI (interferometr światła białego)