Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarSurf M 400 Przenośne urządzenie do pomiaru powierzchni
PL
MarSurf M 400. Najlepszy z przenośnych przyrządów
Nie tylko w pomieszczeniu pomiarowym, ale coraz częściej również w obszarze produkcyjnym konieczne są analizy powierzchni, wymagające pomiarów bez ślizgacza.
Z reguły oznacza to wyższe wymagania względem jakości obsługi, większe nakłady czasowe, więcej czynności nastawczych.
MarSurf M 400 z serii „przenośnej techniki pomiaru powierzchni” obejmuje cały wymagany zakres funkcji w przy zachowaniu łatwej i szybkiej obsługi.
 • Przenośny i stacjonarny przyrząd pomiarowy
 • Pomiar chropowatości i falistości
 • Długości odcinka odwzorowania do 26 mm
 • Ponad 50 parametrów R, W i P
 • Automatyczny wybór odcinka elementarnego i długości odcinka odwzorowania wg normy
 • Funkcja kalibracji dynamicznej
 • Połączenie przewodowe lub Bluetooth między mechanizmem posuwowym i urządzeniem analizującym (4 m) (MarSurf M 400 C tylko z połączeniem kablowym)
 • Magnetyczne mocowanie głowicy (break away probe) BFW 250
 • Zmotoryzowane zerowanie głowicy (maks. 7,5 mm)

 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria
 • Dostawa

Zasada pomiaru
Metoda profilometryczna
Czujnik
Głowica bezślizgaczowa BFW
Zakres pomiarowy mm
+/- 250 µm (do +/- 750 µm przy 3-krotnej długości ramienia pomiarowego)
Rozdzielczość profili
Zakres pomiarowy +/- 250 µm: 8 nm
Zakres pomiarowy +/- 25 µm: 0,8 nm
Filtr wg ISO/JIS

Filtr Gaussa wg ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), filtr wg ISO 13565

Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS
1-5
Prędkość zetknięcia
0,2 mm/s; 1,0 mm/s
Końcówka stykowa
2 µm
Nacisk pomiarowy (N)
0,75 mN
Ciężar mechanizmu posuwowego
ok. 0,9 kg
Masa urządzenia analizującego
ok. 1,0 kg
Parametry
Ponad 50 parametrów dla profili R, P i W
według aktualnych norm ISO/JIS lub MOTIF (ISO 12085)

Budowa maszyn
Łożyska, wałki, zębatki, zawory

Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa, blok cylindrowy, turbosprężarka

Przemysł stalowy
Pomiar powierzchni blaszanych
Pomiar powierzchni walcowych

Medycyna
Pomiar głębokości chropowatości endoprotez biodra i kolana

Lotnictwo i astronautyka
Komponenty turbin

Statyw pomiarowy
 • ST-D, ST-F oraz ST-G
 • Uchwyt do statywu pomiarowego

Inne akcesoria
 • Stół XY CT 120, imadło równoległe, blok pryzmowy
 • Różne ramiona pomiarowe do głowicy pomiarowej BFW

 • Urządzenie analizujące MarSurf M 400
 • Mechanizm posuwowy MarSurf SD 26 z głowicą pomiarową BFW 250
 • Standardowe ramię pomiarowe (6852403)
 • 1 rolka papieru termicznego
 • Zasilacz uniwersalny z 3 adapterami
 • 2 x kabel USB (do połączenia z komputerem i )
 • Instrukcja obsługi
 • Torba transportowa