Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
PL
Podnieś użyteczność i produktywność
Za pomocą narzędzia programistycznego Mahr Remote Monitor zakłady produkcyjne monitorują status swoich stanowisk pomiarowych MarWin i rejestrują ich obłożenie. Uzyskane dane są cenne dla optymalizacji procesów i produktywności działów zapewnienia jakości. Mahr Remote Monitor pomaga jeszcze efektywniej wykorzystać stanowiska pomiarowe.

Miarodajne informacje o statusie maszyny
Włączenie maszyn do sieci pozwala uzyskać dane umożliwiające optymalizację procesów. Aby jednak zdobyć wiedzę, potrzebne są miarodajne informacje. Na takiej zasadzie funkcjonuje pracująca w sieci fabryka Przemysłu 4.0. Duże ilości danych (Big data) muszą zostać przekształcone w wiarygodne
i dające się wykorzystać dane (smart data). Dlatego Mahr postawił sobie za zadanie, uczynić swoje produkty jeszcze przydatniejsze. Po pierwsze oznacza to: Dostarczać urządzenia produkcji Mahr i zbierać miarodajne informacje o ich statusie. Ten nowy system nosi nazwę Mahr Remote
Monitor.

Potwierdzenie dla przyszłych inwestycji
Uzasadnij potrzebę przyszłych inwestycji, oceniając obciążenie swoich maszyn. Zoptymalizuj swoje procesy kontrolne analizą, mającą na celu wykazać, które z urządzeń są „pożeraczami potencjału“.

Warunki:
  • Do stosowania ze stanowiskami pomiarowymi MarWin ze standardowej oferty grup produktowych MarSurf, MarForm, MarShaft i MarGear
  • Do działania potrzebne jest MarWIn 10 lub wyższe