Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL

Do swoich formtesterów stołowych MMQ 100, MMQ 150, MMQ 200, MMQ 400 i formtestera referencyjnego MarForm MFU 100 Mahr oferuje analizę DFTC (Difference From True Circle)  według specyfikacji technicznych Delphi.
Analiza ta jest procedurą służącą do pomiaru okrągłości i rozpoznawania znaczników karbowanych w krytycznych obszarach elementów obrotowo-symetrycznych. Krytycznymi obszarami mogą być np. uszczelnienia lub łożyskowania wałów napędowych. Znaczniki karbowane i błędy kształtu w tych miejscach powodują wzrost hałasu, zużycie warg uszczelek i nieszczelności. Za pomocą wspomnianej metody analizy można sprawdzić, czy dotrzymywane są zdefiniowane wartości graniczne w miejscach krytycznych.

Warunki pomiaru: Kulka pomiarowa maks. 1,6 mm, (zalecana: 1 mm)
Prędkość pomiaru: maks. 6 obr./min. (zalecana: 2 obr./min.)
Zakres pomiarowy czujnika: 0,5 mm
Przedział DFTC (Deviation From True Circle) = 5 stopni
Nastawne filtry: 0 - 150 UPR, 0 – 500 UPR

Więcej informacji po wysłaniu maila na adres info@mahr.de.