Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin Kontrola i analiza skrętu
PL

Analiza kształtu i skrętu


Jako parametry przy analizie skrętu ustalane są:

 • Kształt / analiza położenia – owalność / stożkowość / równoległość / równoległość do analizy skrętu
 • Kształt/położenie/analiza skrętu kilku wałów

Analiza i protokołowanie


Struktura powierzchni uszczelniającej wału ma znaczny wpływ na charakterystykę przepływu płynu, przed którego przeniknięciem ma chronić uszczelnienie. Struktura skrętu na powierzchni uszczelniającej może zakłócać interakcję powierzchni wału, płynu i uszczelek wargowych i powodować powstawanie nieszczelności wskutek działania sprzyjającego przepływowi.
Skręt to wypukłość powierzchni elementów obrotowo-symetrycznych, występująca na całym ich obwodzie.
Analiza makroskrętu jest przeprowadzana przy użyciu opcji Kontrola skrętu wg normy Mercedes Benz 31007-7:

Pomiar n tworzących (72 wg normy MB, MBN 31007-7)

Parametry skrętu

Jako parametry przy analizie skrętu ustalane są:

 • Zwojność DG (wały/obwód)
 • Długość okresu DP (mm)
 • Kąt skrętu Dγ (stopnie)
 • Kierunek skrętu
 • Głębokość skrętu Dt (µm)
 • Objętość tłoczonego medium na jeden obrót DFu (µm2)
 • Procentowa powierzchnia przylegania promieniowego pierścienia uszczelniającego wał DLu (%)

  Format wyświetlania grafiki


  Zmierzone profile są prezentowane graficznie w protokole. Dostępne są różne rodzaje prezentacji graficznej:

 • Walec 3D kolorowy, klasyczny lub rozwinięty
 • Prezentacja pojedynczych tworzących do pojedynczej analizy parametrów kształtu i położenia
 • Widma amplitudowe profili odcinków na wykresach słupkowych

  lub wg MBN 3100-7:

 • Rozwinięty walec 3D, kolorowy
 • Struktura powierzchni – struktura skrętu
 • Prezentacja profilu powierzchni i profilu skrętu

  Rejestracja wartości pomiarowych


  Do rejestracji wartości pomiarowych wykorzystuje się ramię pomiarowe do T7W, wyposażone w dwa elementy stykowe: Element # 1 z kulką z węglika spiekanego Ø 3 mm do mechanicznego centrowania i niwelowania mierzonego przedmiotu na formtesterze MarForm Element # 2 z końcówką diamentową do pomiaru parametrów skrętu i kształtu

  Zakres zastosowania

  Pomiar zewnętrznych średnic przedmiotów obrabianych Ø = 2 - 200 mm