Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL


Aplikacja Pomiar i analiza tłoków

Możliwość stosowania w połączeniu z MarForm MMQ 400 z głowicą pomiarową T7W i oprogramowaniem do analizy MarWin, składającym się z następujących elementów:

  • Pakiet oprogramowania do pomiaru i analizy tłoków, bazujący na
    oprogramowaniu analizującym MarWin

 Ramiona pomiarowe do T7W, zoptymalizowane do pomiaru tłoków, są dostępne jako pakiet akcesoriów w opcjiPoziomowanie tłoka
Całkowicie automatyczne centrowanie i poziomowanie tłoka,

pomiar kształtu zewnętrznego tłoka
Pomiar w otworze sworznia tłokowego w celu ustalenia położenia osi otworu sworznia tłokowego,
pomiar owalności,
pomiar kształtu podłużnego,

pomiar rowka tłoka

Pomiar otworu sworznia tłokowego
Pomiar kształtu otworu biegunowy,
pomiar otworu tłoka liniowy,

analiza i protokołowanie


Analiza kształtu owalnego
Analiza zakresu tolerancji (odchyłki owalności) w dowolnej odległości kątowej [°],
kąt między główną osią owalu a osią otworu na wysokości pomiaru,
Ustalanie przesunięcia głowy tłoka w kierunku X i Y,
(wartość przesunięcia owalu do osi tłoka).

Analiza kształtu podłużnego
Analiza zakresu tolerancji (odchyłki liniowe) na dowolnej wysokości [mm],

Analiza wyników pomiaru rowka

Analiza odcinków promieniowych

Kąt między profilem i płaszczyzną odniesienia,
Całkowity kąt między zboczem górnym i dolnym,
prostoliniowość zmierzonych odcinków promieniowych,

analiza okręgów
płaskość profili z filtrem 0-50 [W/U],
Płaskość profili z filtrem 15-150 [W/U],
analiza otworu sworznia tłokowego
Analiza otworu sworznia tłokowego (liniowa) z analizą zakresu tolerancji (odchyłki liniowe) na dowolnej wysokości [mm],
Analiza otworu sworznia tłokowego (biegunowa) z analizą zakresu tolerancji (odchyłki owalności) z dowolnej odległości [°],
obrót osi owalu otworu do pozycji stołu obrotowego.

Film pokazujący pomiar w praktyce można zobaczyć w zakładce „Video”