Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL

Aplikacja Analiza rozstawu lamelek komutatora


Zastosowanie możliwe w połączeniu z MarForm MMQ 100, MMQ 200, MMQ 400, MFU 100, MFU 110 WP, MFU 800, MFU 8 Retro, MFK 500 i MFK 600 oraz od oprogramowania analitycznego MarWin 4 z EasyForm, AdvancedForm i ProfessionalForm


Pakiet oprogramowania do analizy rozstawu lamelek komutatora Rozstaw lamelek to różnica wysokości poszczególnych segmentów lamelkowych w komutatorze. Rozstaw lamelek odpowiada m.in. za ścieranie szczotek węglowych oraz za iskrzenie szczotek w silniku elektrycznym.

Przy użyciu tego pakietu oprogramowania możliwe jest analizowanie wyników pomiarów okrągłości wykonanych przez maszyny MarForm z oprogramowaniem MarWin pod kątem rozstawu lamelek.

Istnieją 4 metody obliczeniowe do oceny dwóch sąsiadujących lamelek (maksymalny rozstaw lamelek):

Rozstaw segmentów: Środek segmentu
 • Różnica między promieniami na środku dwóch sąsiednich lamelek; opcjonalnie środki lamelek można powiększyć do obszarów przez wprowadzenie ich wielkości w procentach szerokości lamelki; obszar ten zostanie następnie wykorzystany do uśrednienia wszystkich promieni.
 • Rozstaw segmentów: maks./min. promień
 • Różnica między największymi i najmniejszymi promieniami dwóch sąsiednich lamelek
  Rozstaw segmentów: Różnica między maks. promieniami
 • Różnica między największymi promieniami dwóch sąsiednich lamelek
 • Rozstaw segmentów: Koniec segmentu-początek segmentu
 • Różnica między promieniami na końcu i na początku dwóch sąsiednich lamelek; opcjonalnie koniec i początek lamelki można powiększyć do obszaru przez wprowadzenie ich wielkości w procentach szerokości lamelki; obszary te zostaną następnie wykorzystane do uśrednienia wszystkich promieni.

  Jako wynik analizowane są wartości poszczególnych rozstawów lamelek oraz ich wartość średnia. Dokumentowane są dodatkowo odchyłki kształtu komutatora (okrągłości pojedyncze, ich wartość średnia, okrągłość ogólna) oraz bicie poprzeczne.

  Prosta parametryzacja:

  Za pomocą pola wyboru w oknie użytkownika można wybrać jedną z powyższych definicji rozstawu lamelek. Jeśli jest to możliwe i konieczne, można również zdefiniować wielkość obszaru uśrednienia. Wartość wprowadza się w % szerokości danych lamelek. Użytkownik może zdefiniować wartości tolerancji dla poszczególnych rozstawów lamelek, odchyłek okrągłości poszczególnych lamelek, całkowitej odchyłki okrągłości oraz bicia poprzecznego. Gdy wartości te zostaną zdefiniowane, wartości poszczególnych cech są oznaczane kolorami w tabeli wyników w zależności od tego, czy wykraczają one poza zakres tolerancji, czy też nie. Dla bicia poprzecznego można wybrać zarówno oś C maszyny do pomiaru kształtu, jak i wstępnie zdefiniowaną oś elementu odniesienia.

  Obszerna tabela wyników

  Tabela wyników zawiera listę ustalonych parametrów. Dokumentowane są:

  Rozstawy segmentów
 • Wartości rozstawu segmentów ze wskazaniem wykorzystania tolerancji (opcjonalnie),
 • ich położenia kątowe,
 • kolorowe oznakowanie wartości maksymalnej
 • Wartość średnia wszystkich rozstawów segmentów

  Odchyłki kształtu
 • Wartości odchyłki okrągłości ze wskazaniem wykorzystania tolerancji (do wyboru),
 • Ich położenia kątowe
 • Kolorowe oznakowanie wartości maksymalnej
 • Wartość średnia wszystkich poszczególnych okrągłości
 • Całkowita odchyłka okrągłości RONt

  Odchyłka kształtu i położenia
 • Bicie poprzeczne w stosunku do osi odniesienia (osi przedmiotu obrabianego) lub osi C formtestera