Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL


Aplikacja Analiza kształtu krzywki

Pakiet rozszerzający do analizy kształtu krzywki może być stosowany w połączeniu z MarForm
MMQ 400-2, MMQ 400-2 z konikiem oporowym i MFU 100, z głowicą pomiarową T7W i od wersji oprogramowania analitycznego Mahr MarWin 5.

  • Szybko, elastycznie i ekonomicznie - tak można tworzyć programy do pomiaru krzywkowych wałów rozrządu
  • Zwiększ pewność pomiarów dzięki pracy wspomaganej przez asystenta

    Oparte na MarWin oprogramowanie do pomiaru i analizy AdvancedForm oferuje pomoc dodatkowego, nowego asystenta. Umożliwia on pomiary kształtu krzywki metodą przekrojów poprzecznych z naprowadzaniem osi oraz analizę i protokołowanie kształtu krzywki. Pomiar i analiza kształtu krzywki są zintegrowana z interfejsem użytkownika AdvancedForm, gdzie razem z asystentami do pomiaru kształtu i położenia pozwalają na prostą realizację nawet bardzo obszernych i skomplikowanych zadań pomiarowych na zasadzie programowania przez uczenie. Krzywka Quick&Easy (QE CAM) jest odblokowywana przez własną, opcjonalną licencję, dzięki czemu zakres funkcji maszyny pomiarowej MarForm można w prosty sposób dostosować do przyszłych wymagań.

    Zamocowanie wału krzywkowego między kłami pozwala na jeszcze szybsze uzyskanie protokołu. Opcja „Zmotoryzowany konik oporowy” do MarForm MMQ 400-2 pozwala zaoszczędzić wiele czasu ze względu na brak konieczności wyrównywania mierzonego elementu i w ten sposób zoptymalizować proces pomiaru.

    Zadany kształt krzywki można wczytać w postaci pliku lub utworzyć bądź dostosować za pomocą asystenta. MarForm wykonuje przesuw na krzywce według zadanego kształtu. Użytkownik uzyskuje szczegółową prezentację profili krzywek wraz ze zdefiniowanymi przez siebie zakresami tolerancji. Wykres ten można w prosty sposób modyfikować przy użyciu współczynnika kształtu, zmieniając między prezentacją konturów a prezentacją odchyleń od pasma tolerancji. Analizowane są również inne cechy krzywek, takie jak krzywa wzniosu i kąt krzywki. Zakres funkcji Quick&Easy CAM obejmuje również analizy specjalne, takie jak krzywa przyspieszenia i krzywa prędkości, obliczane na podstawie profili. Pozostałe wartości odniesienia dla cech kształtu i położenia ustalane są w prosty sposób przy użyciu znanego programowania przez uczenie AdvancedForm. Zasada działania to „What you do is what you get!”.

    W przypadku ramion pomiarowych można wybrać końcówkę pomiarową kulkową, ostrzową lub talerzykową. Nieznane krzywki są mierzone przez MarForm automatycznie i mogą być wykorzystywane jako parametry zadane dla serii (tryb tracking). Opcja ta rozszerza funkcjonalność stanowisko pomiarowego MarForm i pozwala na szybki, efektywny i kompletny pomiar elementów.