Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarForm Software MarWin
PL

OPCJA Pomiar nadążny MarForm


Pomiar nadążny MCPC (Mahr Continuous Path Control) umożliwia przesuw wzdłuż zadanego profilu w przestrzeni z równoczesnym pomiarem w dwóch osiach.

Przeznaczone do pomiarów konturu i zadań związanych z elementami o kształtach dowolnych/liniowych z użyciem MarForm

Pozwala osiągnąć 10-krotnie wyższą prędkość pomiaru (w porównaniu z trybem tracking) – do 5 mm/s

Pomiar nadążny MCPC


W nowoczesnych procesach produkcyjnych produkowane są coraz bardziej skomplikowane elementy przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologii. Kontrola końcowa w pomieszczeniu pomiarowym nadal stanowi istotny element procesu zapewniania jakości.

Aby błędy można było wykrywać jak najwcześniej, niezbędna jest kontrola na etapie produkcji. Pomiar elementów podczas poszczególnych etapów pracy i produkcji pozwala na monitorowanie stabilności procesu i odpowiednio wczesną ingerencję w razie przekroczenia wartości granicznych. O ile w przeszłości kontrole te wykonywane były głównie przy użyciu mierników ręcznych oraz prostych przyrządów i urządzeń pomiarowych, to obecnie, ze względu na złożoność elementów i rosnące wymagania w zakresie dokładności, niezbędna jest znacznie bardzie zaawansowana technika pomiarowa.

Zastosowanie/opis


Formtestery zazwyczaj mierzą dane elementy poprzez przemieszczanie czujnika pomiarowego względem wysoce dokładnej osi odniesienia. Pomiary konturów były dotychczas wykonywane w zakresie pomiarowym czujnika lub przez naprowadzanie osi na podstawie sygnałów czujnika (tzw. „Tracking” lub „Auto Follow”).

Metoda ta działa tylko przy ograniczonej prędkości maks. 0,5 mm/s i zupełnie zawodzi w przypadku przerw w profilu, np. spowodowanych przez otwory lub rowki.

Pomiar nadążny MCPC (Mahr Continuous Path Control) wykorzystany w MMQ 400-2 umożliwia przesuw wzdłuż zadanego profilu w przestrzeni z równoczesnym pomiarem w dwóch osiach. Pozwala osiągnąć 10-krotnie wyższą prędkość pomiaru – do 5 mm/s.

Dane pomiarowe są rejestrowane w sposób ciągły jako chmura punktów 3D, przy czym ten rodzaj pomiaru współrzędnych został zastosowany w formtesterze po raz pierwszy na świecie.