Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Millimar EHE-2049 Indukcyjny czujnik pomiarowy
PL
  • ruch prostoliniowy, bez tarcia
  • regulowana droga dojazu
  • Nacisk zapewnia zewnętrzna sprężyna, możliwa regulacja
  • Końcówki stykowe (PT-223 standardowo wyposażone)
  • Dane techniczne

Nr kat.Wersja czujnika pomiarowegoZakres pomiarowy odTyp produktuZakres pomiarowy doZakres pomiarowy odZakres pomiarowy doNacisk pomiarowy (N)Precyzja powtarzania fw (µm) Powtarzalność fw (inch)Długość kablaZgodność
2120418
Pressure Spring mount, tamper-proof mounted. Permits setting pre-travel and provides ample gaging pressure regardless of Gage Head position
-0,25 mm
EHE-2049
0,25 mm
-0,01 in
0,01 in
Regulowany 0,85 - 4 N
0,01 µm
0,5 uinch
2,4 m
Federal