Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Millimar AHA-5 Przedłużenie
PL
dla wymiarów znamionowych do 76,3 mm