Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Millimar 6400 Trzpień nastawczy
PL
  • Starannie hartowane, starzone, szlifowane i polerowane
  • Tolerancja producenta JS3
  • Niepewność zapisanego wymiaru rzeczywistego: 0,5 x IT1
  • Ustawianie pneumatycznych przyrządów pomiarowych (dyszowe pierścienie pomiarowe)
  • Uwaga dot. składania zamówień: Zaleca się, aby jako średnicę znamionową pierścienia nastawczego wybrać wartość środkową zadanej tolerancji mierzonego przedmiotu
Technika pomiarowa
Millimar 6400 Trzpień nastawczy
PL
  • Starannie hartowane, starzone, szlifowane i polerowane
  • Tolerancja producenta JS3
  • Niepewność zapisanego wymiaru rzeczywistego: 0,5 x IT1
  • Ustawianie pneumatycznych przyrządów pomiarowych (dyszowe pierścienie pomiarowe)
  • Uwaga dot. składania zamówień: Zaleca się, aby jako średnicę znamionową pierścienia nastawczego wybrać wartość środkową zadanej tolerancji mierzonego przedmiotu