Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Precimar PLM 600-E Długościomierz
PL
Precyzyjny długościomierz PLM-E to komparator Abbego z łożem poziomym (twardy granit o dużej homogeniczności i sztywności)
 • Stolik pomiarowy precyzyjnie regulowany w 5 osiach,  o obciążalności 35 kg
 • Wspomagany komputerowo wieloosiowy układ sterowania maszyny ze stanowiskiem pomiarowym i oprogramowaniem podstawowym 828 WIN do pomiarów swobodnych
 • Prosta obsługa dzięki saniom pomiarowym z regulowanym naciskiem pomiarowym i sterowaniem za pomocą joysticka, z progresywną charakterystyką wychylenia i automatycznym wykryciem zetknięcia
 • Automatyczne wykrywanie pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych oraz komputerowo wspomagane wyszukiwanie punktów zwrotnych
 • Zmotoryzowane sanie pomiarowe umożliwiają duże prędkości przesuwu
 • Sterowana CNC regulacja pionowa i pozioma uniwersalnego stołu pomiarowego umożliwia bardzo efektywne pomiary
 • Najnowocześniejszy układ sterowania (MarEcon)
 • Rejestracja, przetwarzanie, protokołowanie i transfer danych pomiarowych przy użyciu funkcjonalnego oprogramowania
 • Kompensacja termicznych odchyłek wymiaru przez oprogramowanie
 • Bardzo łatwe ustawianie nacisku pomiarowego z użyciem oprogramowania
 • Mała niepewność pomiaru dzięki prowadnicom aerostatycznym wszystkich sań osadzonych na łożu maszyny
 • Elektroniczna regulacja nacisku pomiarowego i automatyczny pomiar
 • Maksymalna eliminacja wpływu czynników zewnętrznych i zapobieganie przypadkowym kolizjom z mierzonym elementem.
 • Automatyczny pomiar otworów i gwintów wewnętrznych
 • Automatyczne przestawianie osi TY: Wyjątkową cechą urządzenia jest zachowanie możliwości ręcznego przestawiania osi TY
 • Zmotoryzowana oś uchylna (TB) do poziomowania. Poziomowanie z użyciem pulpitu do obsługi manualnej lub poprzez oprogramowanie 828 WIN.
 • Dla Precimar PLM-E dostępna jest kalibracja fabryczna lub kalibracja DAkks/DKD
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria

Zakres pomiarowy pomiaru zewnętrznego [mm]
0 do 600
Zakres pomiarowy pomiaru wewnętrznego [mm]
0,5 do 445
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]
200
Odchyłka pozycjonowania/błąd graniczny (L w mm) [µm] *
≤ (0,07 + L/2000)
Odchylenie pomiaru długości MPEE1 (L w mm) [µm]
≤ (0,085 + L/1500)
Naciski pomiarowe [N]
0 do 13,9
Powtarzalność [µm]
≤ 0,05
Prędkość zetknięcia za pomocą joysticka (maks.)
8 mm/s
Długość urządzenia [mm]
1660
Masa [kg]
480
Powierzchnia stołu (A x B) mm
150 x 300

Kalibracja

 • gładkich sprawdzianów trzpieniowych i pierścieniowych,
 • pierścieni nastawczych,
 • sprawdzianów szczękowych,
 • średnicówek,
 • płytek wzorcowych,
 • sprawdzianów do gwintów,
 • sprawdzianów do gwintów stożkowych,
 • sprawdzianów do kół zębatych,
 • czujników zegarowych,
 • mikrokatorów,
 • średnicówek 2-punktowych,
 • mikrometrów kabłąkowych,
 • średnicówek 2-punktowych,
 • przy precyzyjnych pomiarach długości,
 • przy pomiarach elementów cienkościennych lub zdeformowanych.

Liczne zestawy akcesoriów i komponenty w systemach modułowych do realizacji najróżniejszych zadań, np. pomiarów:
 • sprawdzianów do gwintów,
 • sprawdzianów do gwintów stożkowych,
 • kół zębatych,
 • skoków gwintów.

Technika pomiarowa
Precimar PLM 1000-E Długościomierz
PL
Precyzyjny długościomierz PLM-E to komparator Abbego z łożem poziomym (twardy granit o dużej homogeniczności i sztywności)
 • Stolik pomiarowy precyzyjnie regulowany w 5 osiach,  o obciążalności 35 kg
 • Wspomagany komputerowo wieloosiowy układ sterowania maszyny ze stanowiskiem pomiarowym i oprogramowaniem podstawowym 828 WIN do pomiarów swobodnych
 • Prosta obsługa dzięki saniom pomiarowym z regulowanym naciskiem pomiarowym i sterowaniem za pomocą joysticka, z progresywną charakterystyką wychylenia i automatycznym wykryciem zetknięcia
 • Automatyczne wykrywanie pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych oraz komputerowo wspomagane wyszukiwanie punktów zwrotnych
 • Zmotoryzowane sanie pomiarowe umożliwiają duże prędkości przesuwu
 • Sterowana CNC regulacja pionowa i pozioma uniwersalnego stołu pomiarowego umożliwia bardzo efektywne pomiary
 • Najnowocześniejszy układ sterowania (MarEcon)
 • Rejestracja, przetwarzanie, protokołowanie i transfer danych pomiarowych przy użyciu funkcjonalnego oprogramowania
 • Kompensacja termicznych odchyłek wymiaru przez oprogramowanie
 • Bardzo łatwe ustawianie nacisku pomiarowego z użyciem oprogramowania
 • Mała niepewność pomiaru dzięki prowadnicom aerostatycznym wszystkich sań osadzonych na łożu maszyny
 • Elektroniczna regulacja nacisku pomiarowego i automatyczny pomiar
 • Maksymalna eliminacja wpływu czynników zewnętrznych i zapobieganie przypadkowym kolizjom z mierzonym elementem.
 • Automatyczny pomiar otworów i gwintów wewnętrznych
 • Automatyczne przestawianie osi TY: Wyjątkową cechą urządzenia jest zachowanie możliwości ręcznego przestawiania osi TY
 • Zmotoryzowana oś uchylna (TB) do poziomowania. Poziomowanie z użyciem pulpitu do obsługi manualnej lub poprzez oprogramowanie 828 WIN.
 • Dla Precimar PLM-E dostępna jest kalibracja fabryczna lub kalibracja DAkks/DKD
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria

 
PLM 1000-E
PLM 600-E
Zakres pomiarowy pomiaru zewnętrznego [mm]
0 do 1000
0 do 600
Zakres pomiarowy pomiaru wewnętrznego [mm]
0,5 do 845
0,5 do 445
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]
200
200
Odchyłka pozycjonowania/błąd graniczny (L w mm) [µm] *
≤ (0,07 + L/2000)
≤ (0,07 + L/2000)
Odchylenie pomiaru długości MPEE1 (L w mm) [µm]
≤ (0,085 + L/1500)
≤ (0,085 + L/1500)
Naciski pomiarowe [N]
0 do 13,9
0 do 13,9
Powtarzalność [µm]
≤ 0,05
≤ 0,05
Długość urządzenia [mm]
2110
8 mm/s
Masa [kg]
535
1660
Powierzchnia stołu (A x B) mm
150 x 300
480
150 x 300

Kalibracja

 • gładkich sprawdzianów trzpieniowych i pierścieniowych,
 • pierścieni nastawczych,
 • sprawdzianów szczękowych,
 • średnicówek,
 • płytek wzorcowych,
 • sprawdzianów do gwintów,
 • sprawdzianów do gwintów stożkowych,
 • sprawdzianów do kół zębatych,
 • czujników zegarowych,
 • mikrokatorów,
 • średnicówek 2-punktowych,
 • mikrometrów kabłąkowych,
 • średnicówek 2-punktowych,
 • przy precyzyjnych pomiarach długości,
 • przy pomiarach elementów cienkościennych lub zdeformowanych.

Liczne zestawy akcesoriów i komponenty w systemach modułowych do realizacji najróżniejszych zadań, np. pomiaru:
 • sprawdzianów do gwintów,
 • sprawdzianów do gwintów stożkowych,
 • kół zębatych,
 • skoków gwintów.