Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Precimar 130B Przyrząd pomiarowy do sprawdzania płytek wzorcowych
PL
Przyrządy do pomiaru płytek wzorcowych 130B-24 oraz 130B-16 firmy Mahr Federal to pierwszy wybór wielu dużych laboratoriów kalibracyjnych. Zostały one specjalnie skonstruowane do pomiarów porównawczych płytek wzorcowych.
  • Wyjątkowa „pływająca rama pomiarowa” zapewnia dokładny pomiar punkt-punkt.
  • Konstrukcja z jednym czujnikiem w celu zminimalizowania poziomu szumu elektronicznego
  • Precyzyjnie wyważony system do optymalnej regulacji nacisków pomiarowych
  • Zintegrowane oprogramowanie pomiarowe oraz interfejs użytkownika
  • Wbudowane urządzenie pozycjonujące do powtarzalnych pozycji pomiarowych
  • Dane techniczne
  • Zastosowania
  • Akcesoria

 
130B-24 / 130B-16
130B-24 / 130B-16
Promień trzpienia stykowego, dolny czujnik
3
3
Zakres zastosowań w mm
2,5 do 100
2,5 do 600
Promień kulki stykowej, górny czujnik
3 mm
3 mm
Promień kulki stykowej, dolny czujnik
3 mm
3 mm
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]
± 0,01
± 0,01
Powtarzalność [µm]
6ϭ < 0,025
6ϭ < 0,025
Masa [kg]
100
140

  • Szybka, bardzo precyzyjna i łatwa kontrola europejskich i amerykańskich płytek wzorcowych

Więcej informacji znajdą Państwo w specjalnej broszurze.