Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Precimar 130B Przyrząd pomiarowy do sprawdzania płytek wzorcowych
PL
Przyrządy do pomiaru wzorców końcowych 130B-24 oraz 130B-16 firmy Mahr Federal to pierwszy wybór wielu dużych laboratoriów kalibracyjnych. Są skonstruowane specjalnie do porównawczych pomiarów płytek wzorcowych.
 • Wyjątkowa „pływająca rama pomiarowa” zapewnia dokładny pomiar punkt w punkt
 • Projekt z jednym czujnikiem zapewniający najniższy poziom szumu elektronicznego
 • Precyzyjnie wyważony system do optymalnej regulacji nacisków pomiarowych
 • Zintegrowane oprogramowanie pomiarowe oraz interfejs użytkownika
 • Wbudowane urządzenie pozycjonujące do powtarzalnych pozycji pomiarowych
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria

Promień trzpienia stykowego, dolna głowica
3
Zakres aplikacji [mm]
0,25 do 600
Promień kulki stykowej, górna głowica
3 mm
Promień kulki stykowej, dolna głowica
3 mm
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]
± 0,01
Powtarzalność [µm]
6ϭ < 0,025
Masa [kg]
140

 • Szybka, bardzo precyzyjna i łatwa kontrola europejskich i amerykańskich płytek wzorcowych

Więcej informacji znajduje się w specjalnym prospekcie.

Technika pomiarowa
Precimar 130B Przyrząd pomiarowy do sprawdzania płytek wzorcowych
PL
Przyrządy do pomiaru płytek wzorcowych 130B-24 oraz 130B-16 firmy Mahr Federal to pierwszy wybór wielu dużych laboratoriów kalibracyjnych. Zostały one specjalnie skonstruowane do pomiarów porównawczych płytek wzorcowych.
 • Wyjątkowa „pływająca rama pomiarowa” zapewnia dokładny pomiar punkt-punkt.
 • Konstrukcja z jednym czujnikiem w celu zminimalizowania poziomu szumu elektronicznego
 • Precyzyjnie wyważony system do optymalnej regulacji nacisków pomiarowych
 • Zintegrowane oprogramowanie pomiarowe oraz interfejs użytkownika
 • Wbudowane urządzenie pozycjonujące do powtarzalnych pozycji pomiarowych
 • Dane techniczne
 • Zastosowania
 • Akcesoria

 
130B-24 / 130B-16
130B-24 / 130B-16
Promień trzpienia stykowego, dolny czujnik
3
3
Zakres aplikacji [mm]
2,5 do 100
2,5 do 600
Promień kulki stykowej, górny czujnik
3 mm
3 mm
Promień kulki stykowej, dolny czujnik
3 mm
3 mm
Bezpośredni zakres pomiarowy [mm]
± 0,01
± 0,01
Powtarzalność [µm]
6ϭ < 0,025
6ϭ < 0,025
Masa [kg]
100
140

 • Szybka, bardzo precyzyjna i łatwa kontrola europejskich i amerykańskich płytek wzorcowych

Więcej informacji znajdą Państwo w specjalnej broszurze.