Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarCator - Mechaniczny czujnik zegarowy Grupa ANSI/AGD 3
PL
ProductPicture
Seria D, Grupa ANSI/AGD3, inch
ProductPicture
Mechaniczny czujnik zegarowy, Grupa ANSI/AGD 3, mm