Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarCator 1075 R / 1086 R / 1087 R / 1088 - Cyfrowy czujnik zegarowy
PL
ProductPicture
Cyfrowy czujnik zegarowy, ze wskaźnikiem tolerancji
ProductPicture
Cyfrowy czujnik zegarowy z podwójnym wyświetlaczem z wykresem słupkowym i wskaźnikiem cyfrowym
ProductPicture
Cyfrowe czujniki zegarowe, wersja prosta