Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGage 355 E - Pierścień nastawczy
PL
ProductPicture
Pierścień nastawczy, stopniowanie 1 mm
ProductPicture
Pierścień nastawczy, stopniowanie 1 mm, od 101 mm
ProductPicture
Pierścień nastawczy, stopniowanie 1 µm