Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
µMaxµm II - Mikrokatory indukcyjne
ProductPicture
Mikrokatory indukcyjne, wersja standardowa
ProductPicture
Mikrokatory indukcyjne, rozszerzony zakres funkcji
ProductPicture
Mikrokatory indukcyjne z trzpieniem pomiarowym z tyłu