Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Badanie zdolności
PL

 

Kontrola zdolności i monitorowanie stabilności procesów pomiarowych powinny gwarantować, że przyrząd pomiarowy może w miejscu zastosowania zmierzyć cechę jakości z wystarczająco małą odchyłką pomiarową.
Dział aplikacji firmy Mahr wykonuje badania zdolności sprzętu pomiarowego Państwa (nowych) przyrządów pomiarowych/sprzętu pomiarowego na Państwa obiektach.

W celu badania zdolności wykonywany jest pomiar procesu.
Wszystkie przedsiębiorstwa posiadające certyfikat ISO 9001 muszą stosować odpowiednie metody monitorowania i pomiaru procesów. Zdolność procesu musi być udokumentowana. Dotyczy to w szczególności stosowanych przyrządów pomiarowych.
ISO 9001  – Monitorowanie procesów – Czy Twoje przyrządy pomiarowe nadają się do wykorzystania?
Z prewencyjnego utrzymania ruchu w postaci regularnych konserwacji i kalibracji korzysta ponad 50 procent klientów firmy Mahr. Jest to rozwiązanie zalecane przez Mahr, znajduje się w planach serwisowych jako część dokumentacji produkcyjnej.

Oczywiście regularna kontrola przyrządu pomiarowego pozostaje w gestii użytkownika. Mahr dostarcza między innymi konieczne do tego celu wzorce referencyjne.

Czy przyrząd pomiarowy jest odpowiedni do pomiarów w danym miejscu ustawienia? Na to pytanie często nie można udzielić jasnej odpowiedzi. Wpływy środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy wibracje spowodowane przez inne urządzenia, mogą mieć wpływ na wynik pomiaru i zafałszować go.

Mahr stworzył metodę, która może być stosowana jako uzupełnienie prewencyjnego utrzymania ruchu, a także w wypadku, gdy przyrządy pomiarowe  muszą być eksploatowane „on condition”, czyli tak długo, dopóki nie pojawi się usterka.

Dodatkowy nakład pracy związany z pomiarami, które nasz specjalista wykonuje u Państwa na miejscu, wynosi od jednej do półtorej godziny, w zależności od oceny i pierwszej kalibracji urządzenia. Jeśli urządzenie spełnia specyfikacje producenta, wykonywane są kolejne pomiary, umożliwiające ocenę, czy jest ono odpowiednie (zdatne) do danego stanowiska.

Jeśli ze względu na błąd lub usterkę urządzenie nie odpowiada specyfikacji, technik naszego serwisu na podstawie rozpoznania sporządzi w raporcie serwisowym kosztorys utrzymania ruchu. Jeśli urządzenie nie odpowiada specyfikacji ze względu na warunki środowiskowe, użytkownik może zdecydować, czy poprawić warunki lub też rozszerzyć specyfikację przyrządu pomiarowego dla specyficznego miejsca ustawienia.

W przypadku stanowisk pomiarowych zgodnych ze specyfikacją oprócz standardowej kalibracji urządzenia potwierdzonej pieczęcią Mahr  użytkownik otrzymuje dodatkowo ocenę zdolności urządzenia pomiarowego do przewidzianych zadań pomiarowych w danym miejscu.

Zainteresowaliśmy Cię kontrolą zdolności? Skontaktuj się z nami!