Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Kalibracja – informacje ogólne
PL

Usługi kalibracyjne Mahr dla urządzeń, wzorców i sprzętu pomiarowego to zaufanie i bezpieczeństwo wynikające z identyfikowalności oraz dostęp do krajowego i międzynarodowego układu jednostek długości. Laboratoria Mahr zapewniają najwyższy poziom metrologiczny wymiaru i minimalną niepewność pomiarową.

Przyrządy pomiarowe Mahr to instrumenty precyzyjne.
Nawet najlepsza pielęgnacja nie chroni przed zużyciem mechanicznym i zmianą wielkości wyjściowej w czasie komponentów elektrycznych, co odbija się na dokładności pomiarowej, sprawiając, że wyniki mogą nie odpowiadać określonym specyfikacjom.

Dlatego też zgodnie z wymaganiami większości systemów zapewniania jakości Mahr zaleca wykonywanie regularnej dodatkowej kalibracji komponentów systemu Mahr. Dzięki temu przyrząd pomiarowy jest w stanie zapewnić konieczną dokładność pomiaru zgodnie z specyfikacją.

 

Mahr oferuje

 • kalibracje DKD i fabryczne przyrządów pomiarowych wszystkich producentów i marek.

Zalety: Konieczny jest tylko usługodawca. To oszczędność czasu i kosztów administracyjnych.

 • Krótki czas przebiegu przy kalibracji Mahr oraz szybka kalibracja wybranego sprzętu kontrolnego.

Zalety: Sprzęt pomiarowy szybka wraca z powrotem do użytkownika.

 • Kalibracja prawie wszystkich wielkości w technice pomiarowej, np.:
  • długość,
  • siła,
  • moment obrotowy,
  • wielkości elektryczne,
  • temperatura.

Zalety: Konieczny jest tylko usługodawca. To oszczędność czasu i kosztów administracyjnych.

 • Łatwy i wygodny proces kalibracji za pośrednictwem bezpłatnych pojemników Systembox (ręczna technika pomiarowa).

Zalety: Oszczędność czasu i kosztów opakowania.

 

Laboratoria kalibracyjne  Świadectwa akredytacji

Zarówno w przedstawicielstwach firmy, jak i na miejscu u klienta sprzęt pomiarowy i urządzenia kalibrowane są z urzędowo uznanym świadectwem kalibracji wg krajowych i międzynarodowych standardów, np. DKD (Deutscher Kalibrierdienst).
DKD jest sygnatariuszem wielostronnego porozumienia European cooperation for Accreditation (EA) oraz International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). W ramach wielostronnego porozumienia potwierdzono krajową i międzynarodową wzajemną uznawalność świadectw.