Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Mahr – Sprzęt pomiarowy – Management
PL

 

Skoncentrowanie producentów na kluczowych kompetencjach nasila się coraz bardziej. Dodatkowe procesy, takie jak zarządzanie sprzętem pomiarowym czy narzędziami, powierzane są specjalistom, którzy potrafią przeprowadzić je efektywniej.
Dla sprzętu pomiarowego Mahr oferuje moduły usług, które przynoszą wysokiej jakości efekty i tym samym istotnie odciążają klienta w tym drugorzędnym procesie. Odciążenie oznacza nie tylko przejęcie przez Mahr takich zadań jak kalibracja, naprawa, wewnątrzzakładowe monitowanie czy wymiana, ale również w dużej mierze ograniczenie prac administracyjnych klienta.


Opis usługi: Kalibracja/technika pomiarowa

 • Kalibracja przyrządów pomiarowych i kontrolnych wszystkich marek w jednym z laboratoriów Mahr.
 • Przyjmowanie i przekazywanie kalibracji partnerowi.
 • Kalibracja na miejscu.
 • Zarządzanie i organizacja zasobów.
 • Naprawa przyrządów kontrolnych.
 • Generalna naprawa techniki pomiarowej Mahr.
 • Utrzymanie ruchu techniki pomiarowej wszystkich marek.
 • Bezpośrednia wymiana przyrządów kontrolnych.
 • Wymiana zamiast naprawy.
 • Wymiana w przypadku negatywnego wyniku kalibracji.
 • Zaopatrzenie w przyrządy i urządzenia techniki pomiarowej (ogół przedsiębiorców).
 • Zaopatrzenie w technikę pomiarową wszystkich marek łącznie z wielkościami pomiarowymi spoza zwykłej palety produktów Mahr.
 • Doradztwo systemowe, szkolenia.
 • Uproszczona realizacja zleceń/transportu/logistyki.
 • Rezygnacja z wewnątrzzakładowej administracji.
 • Serwis odbioru.
 • Usługi peryferyjne.

 

Transport wewnątrzzakładowy:

Dopasowując moduły do organizacji klienta zarządzanie przyrządami pomiarowymi, Mahr jest bardzo elastyczne i oferuje różne poziomy rozbudowy czy możliwości. Odpowiednio wczesne indywidualne planowanie systemu również stanowi część usługi, pozwalając na optymalizację całości działań na rzecz przedsiębiorstwa. Przestrzeganie wymogów norm międzynarodowych, takich jak ISO 17025, jest dla firmy Mahr oczywistością. Niezależnie od tego, czy usługi Mahr świadczone są na poziomie DakkS/DKD czy zakładu, wewnętrzne wymagania jakościowe pozostają wysokie i oferują w ten sposób konieczną pewność, że kosztowne i obszerne procesy, takie jak sterowanie techniką pomiarową i kontrolną, zostaną wprowadzone w sposób profesjonalny.