Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do komutatorów
PL


Zadaniem komutatora jest odwracanie biegunów elektrycznych. Komutator jest też nazywany kolektorem. Niektóre jego parametry są szczególnie istotne dla zapewnienia optymalnego działania. Utrzymanie zdefiniowanej chropowatości powierzchni zapewnia dobry kontakt między komutatorem a szczotkami kontaktowymi przy niewielkim zużyciu.

Dokładna okrągłość i właściwości bicia poprzecznego całego pakietu lameli są ważnymi parametrami. Rozstaw lameli można określić za pomocą przyrządu MarForm, jak również specjalnych urządzeń pomiarowych. Kontrola jest konieczna, ponieważ duży rozstaw lameli sprzyja iskrzeniu między węglem a komutatorem, co potęguje zużycie. Ma ono z kolei istotny wpływ na trwałość silnika.

 

MarForm
Analiza komutatora

MarSolution
RPM

Rozstaw lameli; środek segmentu DCL; maks./min. Promień BTB

Rozstaw lameli – różnica między maks. promieniami  
Rozstaw lameli od końca segmentu do początku segmentu STS
Odchyłka chropowatości z odpowiednim położeniem kątowym  
Odchyłka okrągłości
Wartość średnia wszystkich poszczególnych okrągłości
 
Łączna odchyłka okrągłości (RONt)
Bicie poprzeczne  
Delta to Bar DTB oraz Max Bar DMB  

Straighten-up Delta Bar DBR 

 
Local Form Default EFL  
Średnica kolektora