Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do pomp
PL

Wydajność, zużycie i kawitacja to niektóre z kwestii, którym szczególną uwagę poświęcają producenci pomp. Redukcja wydajności tłoczenia, przerwanie strumienia i zużycie części konstrukcyjnych mogą być spowodowane przez kawitację. Dla pompy, jako jednego z większych odbiorców energii, wydajność energetyczna jest kolejnym parametrem podlegającym ocenie. Użytkownik może więc ocenić jakość pompy na podstawie okresu jej działania aż do awarii i wziąć ją pod uwagę przy decyzji o kupnie.
Niezmiennie wysoka jakość produkcji jest niezbędna w przypadku części konstrukcyjnych, które spełniają wymogi wydajności przepływu i jednocześnie dużej żywotności. Duża żywotność części konstrukcyjnej pompy wymaga pewności i wysokiej jakości wykorzystywanej techniki pomiarowej. Obszerny wybór produktów Mahr oferuje kompletne rozwiązania dla całościowej kontroli jakości komponentów pompy – na etapie prób i projektowania, produkcji oraz serwisu. Dzięki technice pomiarowej Mahr trwałość, a więc i jakość pomp jest prawidłowa.

Technika pomiarowa Mahr do pomp wirnikowych na przykładzie wału wirnika.

  Precision
Gages

Ręczne przyrządy
pomiarowe
MarShaft
SCOPE
Wysokoś-
ciomierz

817 CLM
MarSurf
PS1
MarSurf
M 300
MarSurf
XR 1
XR 20
MarForm
MMQ 200
MarForm
MMQ 400
Urządzenia
pomiarowe
Układ pneumatyczny
Współosiowość            
Bicie poprzeczne/okrągłość          
Chropowatość              
Średnica            

Wymiary odległości