Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do produkcji akumulatorów
PL

Mahr optymalizuje jakość w produkcji akumulatorów.
Niezależnie od tego, czy przyrządy pomiarowe są wykorzystywane w pomieszczeniu kontrolnym czy w hali produkcyjnej: Mahr oferuje właściwe rozwiązanie. Technika pomiarowa Mahr daje pewność, że istotne cechy mieszczą się w granicach tolerancji, a procesy produkcyjne akumulatorów odpowiadają najwyższym wymogom jakościowym. Dzięki technice pomiarowej Mahr zapewniony jest stabilny i bezpieczny proces produkcyjny, tolerancje są właściwie dobrane, a koszty produkcji zoptymalizowane.

Mahr oferuje duży wybór rozwiązań do zadań pomiarowych związanych z narzędziami do głębokiego tłoczenia.

  MarSurf
XC 20
MarSurf
XR 20
 
MarSurf
XCR 20
MarForm
MMQ 200
MarForm
MMQ 400
Precimar
ULM
Odległość        
Średnica      
Promień        
Kąt        
Chropowatość    
Okrągłość      
Prostoliniowość      
Równoległość      
Bicie wzdłużne/poprzeczne        
Odchyłka kształtu