Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do laboratoriów kalibracyjnych
PL

Niezawodne pomiary są warunkiem kalibracji wzorców i sprzętu kontrolnego.

Jako laboratorium kalibracyjne zapewniają Państwo identyfikowalność wzorców i sprzętu pomiarowego przy możliwie najmniejszej niepewności pomiaru. Te wyniki są podstawą produktywności i wydajności. Kalibracje tworzą zaufanie i dowodzą kompetencji. Wiele przyrządów pomiarowych i wzorców dostarczanych jest wraz z świadectwami kalibracji o międzynarodowej uznawalności.


Mahr oferuje najlepsze systemy pomiarowe, umożliwiające sprostanie właśnie tym wymaganiom.

  MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 2
XC 20
MarSurf
LD 130
LD 260
MarForm
MMQ 400
MarForm
MFU 100
Precimar
826 PC
Precimar
Optimar 100
Precimar
Seria ULM
Precimar
PLM 600-2
Precimar
828 CIM
Okrągłość                
Bicie wzdłużne                
Prostoliniowość                
Równoległość                
Średnica            
Płytki wzorcowe          
Głębokość chropowatości                
Promień wewnątrz              
Czujniki zegarowe