Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Mechanizm napędowy
PL

Dostępne na rynku mechanizmy napędowe takie jak seria Trent (700, 800, 900, 1000, 7000, XWB), seria Leap, serie GE (GE9x, GEnx) czy mechanizmy napędowe typu PW 1000G, PW 4000, CFM 56, GP 7000 i V2500 podlegają najwyższym wymogom eksploatacyjnym i ciągłej presji cenowej.

Producenci nowych mechanizmów napędowych, a także ich dostawcy, muszą nastawić się na wymogi takie jak redukcja hałasu, minimalizacja zużycia, presja obniżania kosztów/ceny i krótsze okresy konserwacji. Prowadzi to do zastosowania nowych materiałów, nowych projektów mechanizmu napędowego, węższych specyfikacji dla tolerancji oraz minimalizacji braków czy dodatkowej obróbki.