Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do części silnika
PL

Mahr zna się na silnikach spalinowych.

Silniki spalinowe zaliczają się dzisiaj, i zapewne będą zaliczać się nadal w kolejnych latach, do istotnych urządzeń napędowych pojazdów mechanicznych. Ciągły rozwój surowców, z których wykonane są poszczególne elementy, jak również procesów produkcyjnych doprowadziły do tego, że silniki są dzisiaj, w porównaniu z silnikami z lat 80-tych, o ok. 20% lżejsze, a ich żywotność dużo dłuższa. Częstotliwość konserwacji mogła zostać wydłużona o współczynnik 2 do 3. W konsekwencji tego istotnego rozwoju wzrosły również oczekiwania co do koniecznej techniki pomiarowej.