Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do korbowodów
PL

Korbowód jest elementem przenoszącym między tłokiem i wałem korbowym. Służy do przetwarzania ruchu linearnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Występują przy tym ogromne obciążenia dynamiczne tego komponentu. Jakość tak zwanej „pary oczu” czyli otworu łożyska i otworu sworznia tłoka ma wielkie znaczenie. Ważne parametry kontrolne to: Średni, rozstaw osi, kształt i położenie otworów oraz jakość powierzchni łożyska. W niektórych przypadkach kontroluje się również geometrię gwintu złącza śrubowego obu połówek łożyska.

  MarSurf
XR1
MarGear
GMX 600
MarForm
MFK 500
MFK 600
MarForm
MMQ 400
Chropowatość      
Okrągłość  
Walcowatość  
Prostoliniowość  
Równoległość  
Profil liniowy  
Owalność  
Średnica  
Bicie wzdłużne i poprzeczne  
Odległość osi    
Skręcenie/wychylenie osi    
Płaskość  
Różnica wysokości      
Prostokątność