Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do tłoków
PL

Do kontroli tłoków Mahr oferuje szeroki wybór rozwiązań.

 

 

MarGear
GMX 275
GMX 600

MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarForm
MMQ 400
MarForm
MFK 500
MarShaft
SCOPEplus
Millimar
Multi-Diameter
Gaging

Precision Gages
Ręczne przyrządy
pomiarowe

Digimar
816 CL
817 CLM

Millimar
Pneumatyczna
technika pomiarowa

Chropowatość                
Kontur              

Owalność, kształt łuku

           
Kąt        

Kształt przypominający trąbkę,
walcowatość

             
Średnica      
Falistość w kierunku obwodowym, również odcinkami