Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do turbosprężarek
PL

Pomiar turbosprężarki na przykładzie wału turbosprężarki i koła sprężarki

Mahr oferuje rozwiązania pomiarowe zapewniające utrzymanie i poprawę jakości produkcji łopatek turbosprężarki, a także eliminację braków. Sercem turbosprężarki jest łopatka. To ona przesądza o prawidłowej współpracy z obudową. W produkcji łopatek turbosprężarki obowiązują niewielkie tolerancje wielkości odstępów. Mahr jest specjalistą w zakresie kontroli jakości łopatek turbosprężarki i oferuje metody pomiarowe wszechstronnie zabezpieczające jakość produkcji oraz eliminację kosztownych braków.

 

MarSurf
M 400
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 2
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarForm
MMQ 100
MarForm
MMQ 400
MarShaft
SCOPE
Precimar
ULM 520 S-E
Okrągłość          
Bicie wzdłużne            
Równoległość            
Średnica          
Kształt powierzchni              
Głębokość chropowatości        

Promień