Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do wałów krzywkowych
PL

Zaawansowana technika pomiaru wałów krzywkowych.

Wały krzywkowe odgrywają decydującą rolę w konstrukcji energooszczędnych napędów do nowoczesnych zespołów napędowych. Aby sprostać rosnącym wymaganiom co do precyzji produkcji wałów krzywkowych Mahr udoskonalił swoje sprawdzone rozwiązania z zakresu pomiaru i analizy wałów krzywkowych. Nowe i zoptymalizowane projekty pozwalają na większą rentowność i wydajność oceny i analizy wałów krzywkowych.

 

  MarGear
GMX 275
GMX 600
MarSurf
LD 130
LD 260
MarSurf
GD 25
GD120

MarSurf
PS1
M 400  
M 300 C2

MarForm
MMQ 400
MarForm
MFU 100
Precimar
PLM600-2

MarShaft
SCOPE
MAN

Millimar
Multi-
Diameter
Gaging

 

Marameter
840 FS
300 P

Digimar
816 CL

 817 CLM

Millimar
832 Dimensionair

Millimar
µDimensionair II

Średnica          
Promień                    
Kontur                    
Chropowatość                
Kształt krzywki                  
Skok krzywki                  
Prostoliniowość/stożkowość                    
Walcowatość                  
Bicie poprzeczne                
Okrągłość                
Średnica          
Odległości                  
Geometria zębów                        
Kąt (krzywka lub odniesienie)