Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do wałów korbowych
PL

Wał korbowy – świadectwa jakości dla dostawców motoryzacyjnych

W maszynach tłokowych wał korbowy za pomocą korbowodów przetwarza linearny ruch jednego lub kilku tłoków na ruch obrotowy (lub odwrotnie). Ze względu na ogromne obciążenie dynamiczne konieczna jest kontrola jakości szczególnie eksploatowanych czy krytycznych geometrii, np. pod względem działania karbu i niewyważenia. Dokładność wymiarowa, kształt, położenie i jakość powierzchni łożyska skokowego i głównego to podstawowe wymagania. Dokładność wymiarowa promieni przejścia między policzkiem a łożyskiem skokowym zapewnia płynną pracę, ponieważ występują tu szczególne siły ze względu na konstrukcję mimośrodową. Konieczna jest kontrola konturu i jakości powierzchni.

  MarForm
MMQ 200
MMQ 400
MarForm
MFK 500
MFK 600
MarGear
GMX 600
MarSurf
XR 20
MarSurf
XP 20
MarSurf
M 300/400
PS 1
MarShaft
MAN 1200

Precision Gages
Ręczny sprzęt pomiarowy

Średnica/skok i
Łożysko skokowe, kołnierz
     
Okrągłość        
Baryłkowatość          
Walcowatość
Równoległość
       
Bicie wzdłużne i poprzeczne        
Głębokość chropowatości        
Skok, kąt skoku, przesunięcie skoku      
Kąt skoku        
Położenie otworu na olej          
Średnica otworu na olej        
Długości, szerokość łożyska pasowanego