Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do zaworów
PL

Pomiar zaworów do 4-suwowego silnika z zapłonem iskrowym
Zawory wlotowe i wylotowe to ważne komponenty precyzyjne znajdujące się w każdym silniku iskrowym. Jakość produkcji zaworów ma coraz większe znaczenie – zarówno w przypadku zaworów monometalowych, jak bimetalowych czy wydrążonych. W czasach zdominowanych przez downsizing, zwiększone prędkości obrotowe, wyższe ciśnienie wtrysku i zwielokrotnione zastosowanie turbosprężarek wymogi jakościowe w produkcji zaworów rosną. Tolerancje pomiarowe produkowanych detali stają się coraz mniejsze, a tym samym zwiększają się wymagania stawiane przed techniką pomiarową.
 

  MarSurf
M 400
MarSurf
XR 20

MarSurf
XC 2
XC 20

MarSurf
XCR 20
LD 130
LD 260
MarForm
MMQ 100
MarForm
MMQ200
MMQ400
MarForm
MFU 800
MarForm
MFU 100
MarShaft
SCOPE
Micromar
40 EWR
 
MarCal
16 EWR
Miara długości              
Średnica        
Promienie, osadzenie              
Promienie, trzpień              
Miara długości względem środka promienia              
Głębokość chropowatości            
Okrągłość            
Bicie poprzeczne            
Bicie wzdłużne            
Prostoliniowość              
Równoległość                
Walcowatość