Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do implantów biodra
PL

 

Powierzchnie implantu, dobór materiału końcówki kulistej oraz inserty mają wpływ na zużycie, a więc i trwałość stawu biodrowego. Chropowatość wynosi przy Ra 0,5 µm (częściowa proteza stawu) do Ra 0,05 µm (całkowita proteza stawu). Chropowatość jest też kontrolowana w stożkowym osadzeniu kuli.

 

Zadania pomiarowe
- głowica kulowa
- podkładka stożkowa i insert
- trzon

Precision Gages
Ręczny sprzęt pomiarowy
MarSurf
M 400
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 20
MarForm
MMQ 200
MarForm
MMQ 400
Millimar
Pneumatyczna
technika pomiarowa
Kształt i położenie          
Głębokość chropowatości        
Kontur          
Geometria (X, Y, Z)          
Wymiary stożka