Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do endoprotez kolan
PL

Endoproteza kolana zastępuje zużywającą się część stawu kolanowego sztuczną powierzchnią. Zużyte warstwy chrząstek i kości są ew. usuwane operacyjnie i zastępowane dwoma elementami sztucznymi – komponentem udowym i metalowym komponentem piszczelowym Istotnymi cechami są kontury poprzeczne i podłużne stawu kolanowego umożliwiające idealne działanie części wykonującej ruch ślizgowy oraz chropowatość części nośnej względem ślizgowej.

 

Zadania pomiarowe
- komponenty kości udowej
- inlay
- komponenty piszczelowe
- trzon
Precision Gages
Ręczny sprzęt pomiarowy
MarSurf
M400
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC20
Millimar
Pneumatyczna
technika pomiarowa
Precimar
ULM
Głębokość chropowatości        
Topografia          
Kontur          
Geometria (X, Y, Z)      
Wymiary stożka