Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
Technika pomiarowa do śrub do kości
PL

 
Śruby korowe i gąbczaste podlegają normom ISO 5835 (wymiary i tolerancje) oraz DIN ISO 5832-1 (materiał):

  • Śruby korowe o niewielkiej głębokości gwintu – oznaczenie HA
  • Śruby gąbczaste o dużej głębokości gwintu – oznaczenie HB

Wiąże się to z następującymi zadaniami pomiarowymi:
 

  MarSurf
XC 2
MarSurf
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarShaft
SCOPE
Średnica  
Promienie
Miara długości
Kąt