Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarCator - Mały czujnik zegarowy, mm
ProductPicture
Mały czujnik zegarowy, 0,01 mm